Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Lubomierz

16.04.2015

Historia

LubomierzLubomierz został założony w 1600 r. przez Sebastiana Lubomirskiego, właściciela tych ziem. Od początku swojego istnienia, aż do wieku XX Lubomierz należał do parafii Niedźwiedź.

W 1913 r., z inicjatywy ks. Józefa Bajdy, rezydującego w Lubomierzu, rozpoczęto budowę obecnego kościoła i plebanii. Budowę kościoła ukończono w 1915 r., a w 1919 r. przy kościele została erygowana parafia. Od 21 kwietnia 1934 r. opiekę duszpasterską nad parafią lubomierską przejmują franciszkanie z Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię.

Nową plebanię, którą wybudował pierwszy franciszkański administrator, o. Teofil Bazan, spaliło wojsko niemieckie 4 lipca 1943 r. Wtedy też trzej zakonnicy wywiezieni zostali do więzienia w Nowym Sączu, a później do obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Budynek plebanii odbudowano po wojnie.

Pod koniec lat pięćdziesiątych, w pobliżu budynku mieszkalnego zbudowano drewniany budynek, zwany "Albertówką" - od imienia ówczesnego sekretarza prowincji, o. Alberta Wojtczaka - który czuwał nad jego budową. W budynku tym urządzono pomieszczenia wakacyjne dla kleryków, które później przeznaczono dla młodzieży oazowej. W 1966 r., a także w latach następnych zmieniono wystrój świątyni oraz przerobiono wejście do kościoła i na wieżę. W r. 1971 kościół lubomierski, podobnie jak i cała wieś, otrzymał oświetlenie elektryczne.

Od lat sześćdziesiątych w głównym ołtarzu kościoła umieszczono, czczony przez miejscową ludność XVII-wieczny obraz Matki Bożej, nazwanej "Królową Gorców". Najprawdopodobniej pochodził on z cerkwi na Pacławiu, dlatego też greckokatolicka Kuria Biskupia w Przemyślu poprosiła o jego zwrot. Przekazania obrazu dokonała delegacja wiernych z Lubomierza ze swoim proboszczem, 29 czerwca 1993 r., w greckokatolickiej katedrze w Przemyślu.

W końcu lat osiemdziesiątych, do istniejącego budynku mieszkalnego dobudowano część nowszą, gdzie urządzono refektarz, a nad nim mieszkanie.

Klasztor pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

Lubomierz 275 
34-736 LUBOMIERZ 
tel. 18 331 52 63 
e-mail: lubomierz@franciszkanie.pl 
www.lubomierz.franciszkanie.plTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij