Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Lwów

29.04.2015

LwówLwów, to miasto bardzo bliskie franciszkanom; to miasto franciszkańskich błogosławionych, męczenników i biskupów. Z Lwowem jest związanych dwóch naszych błogosławionych: bł. Jakub Strzemię (+ 1409) i bł. Innocenty Guz (+ 6.06.1940 w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen), dwóch męczenników obozów koncentracyjnych: bł. Innocenty i br. Rafał Skoczylas (+ 7.08.1941 w Oświęcimiu) oraz dwóch biskupów - w dawnych czasach bł. Jakub Strzemię i w najnowszych czasach o. Rafał Kiernicki (+ 23.11.1995).

Franciszkanie z tym miastem byli związani niemal od początku jego istnienia, a na pewno od 1370 r. Ich siedzibą był kościół i klasztor św. Krzyża. Przy tym kościele niszczonym przez pożary i na nowo odbudowywanym, franciszkanie przetrwali do austriackiej kasaty w r. 1785. Klasztor ten był od r. 1626 siedzibą prowincjała prowincji rusko-litewskiej, i od r. 1686 samej prowincji ruskiej, aż do r. 1785. Budynki klasztoru i kościoła św. Krzyża, zniszczone w r. 1848, zostały rozebrane przez władze austriackie i dziś nie istnieją.

Oprócz tego klasztoru istniał we Lwowie od r. 1617 drugi, mniejszy klasztor, św. Antoniego, który również został skasowany przez rząd austriacki w 1784 r. Mimo kasaty obydwu klasztorów, obecność zakonników we Lwowie została zachowana, gdyż rząd austriacki, po kasacie tych klasztorów, przekazał im kościół i klasztor Kapucynów, zbudowany w 1708 r.

Kościół i klasztor pod wezwaniem Najśw. Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, stał się siedzibą prowincjała prowincji galicyjskiej oraz internatu i nowicjatu, w których uczył się św. Maksymilian Kolbe. Tu także do r. 1933 urzędował prowincjał odrodzonej prowincji polskiej. W klasztorze tym przebywali franciszkanie aż do 25 kwietnia 1946 r., tj. do czasu opuszczenia go pod naciskiem komunistycznej władzy radzieckiej w związku z przyłączeniem tych terenów do Związku Radzieckiego. Wyjazd zakonników ze Lwowa nie przerwał ich obecności w tym mieście. Przez czterdzieści pięć lat (1948-93) reprezentował tu franciszkanów więzień łagrów sowieckich, o. Rafał Kiernicki, długoletni duszpasterz i stróż łacińskiej katedry we Lwowie, mianowany biskupem 16 stycznia 1991 r.

O. Rafał doczekał czasu, kiedy franciszkanie mogli w większej liczbie pracować we Lwowie. On też pierwszego franciszkanina, który tam przybył, skierował do pracy przy franciszkańskim kościele św. Antoniego przy ul. Łyczakowskiej. Założony w 1617 r. klasztor św. Antoniego był drewniany. W 1718 r. książę Janusz Antoni Wiśniowiecki zbudował murowany kościół i klasztor, które służyły franciszkanom do kasaty w 1784 r. Wtedy do kościoła św. Antoniego została przeniesiona parafia z sąsiedniego kościoła św. Piotra i Pawła, przekazanego przez rząd austriacki greko-katolikom na cerkiew. W klasztorze zamieszkali kapłani diecezjalni, prowadzący parafię.

Kościół w r. 1845 uzyskał polichromię, którą odnowiono w 1893 r. W nawie kościoła znajduje się ołtarz główny i dwa boczne. W głównym ołtarzu na obrazie znajduje dwóch świętych Antonich: Pustelnik i Padewski. Na przełomie XIX i XX w. kościół został rozbudowany przez dobudowanie przedsionka (1898) i dwóch bocznych kaplic: Ukrzyżowania Pana Jezusa (1902) i św. Barbary (1904). Również zbudowany osobno obok kościoła piętrowy klasztor uległ zmianie, gdyż z niezamkniętego kiedyś kwadratu jeszcze w początkach XX w. istniały dwa skrzydła. Dziś istnieje jeden prostokąt, równoległy do ulicy Łyczakowskiej. Budynek ten jest od 1945 r. jest w rękach państwowych i mieści się w nim szkoła muzyczna.

1 września 1991 franciszkanie ponownie przejęli kościół. 12 sierpnia 1993 prowincjał wydanym dekretem potwierdził urzędową obecność Zakonu we Lwowie. 11 kwietnia 1995 roku parafia została przekazana franciszkanom. 30 maja 1995 roku arcybiskup Marian Jaworski ustanowił przy Łyczakowskiej Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego. Bracia zamieszkali w zakupionym 6 lutego 1996 r. mieszkaniu, znajdującym się w bloku mieszkalnym przy ul. Łyczakowskiej, odległym w niewielkiej odległości od kościoła. Dziś wciąż mieszkają w tym mieszkaniu i w wybudowanym obok kościoła niewielkim klasztorze.

Klasztor św. Franciszka z Asyżu

ul. Łyczakowska 49 a 
LWÓW 79010
tel. (00380) 322 76 70 40

Tytuł: Św. Antoni
Data kanonicznego ustanowienia klasztoru: 1617Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij