Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Lwówek Śląski. Spotkanie opłatkowe grup parafialnych

10.01.2018 kg .

Lwówek Śląski | Parafia św. Franciszka z Asyżu i Klasztor Franciszkanów

W Święto Chrztu Pańskiego, 7 stycznia 2018 r. w lwóweckim klasztorze odbyło się spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup duszpasterskich działających przy franciszkańskiej parafii.

Spotkanie zostało przygotowane przez wspólnotę zakonną oraz przedstawicieli poszczególnych grup parafialnych. Na początku spotkania Ojciec Proboszcz, Piotr Reizner powitał wszystkich zebranych i poprowadził modlitwy oraz odczytano fragment z Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Następnie wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem, składając sobie dobre życzenia. We wspólnym kolędowaniu wspierała obecnych dziecięca schola, prowadzona przez o. Tadeusza.

Ważną częścią spotkania było losowanie patronów na rozpoczęty rok dla każdej z grup.

Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej wylosowała bł. Zbigniewa Strzałkowskiego ze słowami św. Franciszka z Asyżu: Radość jest uczuciem i stanem, którego nie da się zamknąć w sobie, który potrzebuje wyrazu zewnętrznego, a wręcz domaga się dzielenia nim z innymi.

Wspólnota Żywego Różańca za patrona otrzymała św. Antoniego z Padwy i jego słowa: Nie dopuszczaj gniewu do serca twego, a gdy już tam jest, broń mu wstępu na oblicze. Powściągnij język, aby w słowach nie wybuchnął, a gdy to się stało, strzeż się, aby się czynem nie objawił.

Dla Odnowy w Duchu Świętym wylosowano św. Brata Alberta Chmielowskiego i jego słowa: Jaka modlitwa taka doskonałość, jaka modlitwa taki dzień cały. Na darmo usiłujemy postąpić przez inne środki, inne praktyki, inną drogą. Modlitwa jest warunkiem nawracania dusz. Bez modlitwy nie podobna wytrwać w powołaniu.

Przedstawiciele zakończonego w naszej parafii Kursu Alpha wylosowali bł. Anielę Salawę i  jej słowa: Lepiej jest dla mnie znosić wszystkie cierpienia i udręczenia, i oschłości, i ciemności i głód, i zimno i wszystkie fizyczne cierpienia, niż najmniejszym grzechem Pana Boga obrazić,  stały się dla nich mottem na ten rok.

Młodzież Franciszkańska jako patrona wylosowała św. Feliksa z Cantalice oraz słowa św. Franciszka z Asyżu: Błogosławiony sługa, który tak kochałby i szanował swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim i nie mówiłby w jego nieobecności tego, czego nie mógłby powiedzieć z miłością w jego obecności.

Liturgicznej Służbie Ołtarza towarzyszyć w tym roku będzie św. o. Pio i jego słowa: Wystrzegaj się trwogi i niepokoju, ponieważ nic bardziej od nich nie przeszkadza na drodze doskonałości. Zanurz delikatnie, a nie na siłę, swe serce w ranach naszego Pana. Ufaj bardzo Jego miłosierdziu i dobroci. On nigdy cię nie opuści. Nie przestawaj jednak mocno obejmować Jego świętego krzyża.

Schola dziecięca za patronkę w nowym roku będzie miała św. Faustynę Kowalską, a mottem dla nich są słowa z Dzienniczka: Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój.                        

Powstająca w parafii Oaza Dzieci Bożych otrzymała za patrona św. Franciszka z Asyżu wraz ze słowami świętego: Kochaj tych, którzy sprawiają ci trudności. I nie żądaj od nich, czego innego tylko tego, co Bóg ci da. I kochaj ich za to; i nie pragnij, aby byli lepszymi chrześcijanami.

Relacje z tego wydarzenia można zobaczyć na naszym parafialnym profilu, na Facebooku www.facebook.com/OFMConv.LwowekSlaski

o. Andrzej ŁanieckiTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij