Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Maćkowce

29.04.2015

MaćkowceOd niedawna Franciszkanie pracują w parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Maćkowcach.

Wieś Maćkowce leży w odległości 5 kilometrów od wojewódzkiego miasta Chmielnicki (dawniej Płoskwirow). Miasto to od XIX w. było stolicą powiatu. Tu w 1801 roku został wybudowany pierwszy katolicki kościół, do którego na początku XX wieku należało ok. 10 tys. wiernych. Kościół ten został zburzony w 1936 roku. Kilka lat wcześniej 1926 roku, zbudowano kaplicę na cmentarzu w miejscowości Greczany, która przez wiele lat pełniła funkcję kościoła parafialnego dla całego rejonu. Kaplica ta została zamknięta w 1940 roku. W 1953 roku, władze pozwoliły na sprawowanie w kaplicy kultu religijnego przez kapłanów. Pracowali tam ks. Antoni Chomicki, ks. Antoni Borysowicz, ks. Jan Olszański i ks. Vytautas Merkys.

W czasie prześladowań stalinowskich zamordowano ponad 1000 parafian i ponad 2000 wysiedlono do Kazachstanu. Wiele tysięcy katolików, zmarło również w latach 30-tych w czasie Wielkiego Głodu (Głodomoru).

Po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w 1991 roku, nastąpiło odrodzenie Kościoła rzymskokatolickiego. W Maćkowcach w 1995 roku parafianie rozpoczęli budowę kościoła na cmentarzu, obok miejsca gdzie stała przed wojną przydrożna kapliczka. Budowano z wielkim entuzjazmem.

Przez 15 lat do kościoła dojeżdżali, raz tygodniu, w niedzielę, na Mszę Świętą, ojcowie jezuici z Greczan w Chmielnickim. W związku z tym, że w wiosce mieszka ponad 1000 wiernych, mieszkańcy wiele lat prosili o kapłana, który by zamieszkał na stałe przy kościele. W tym celu przy kościele został zbudowany w 2007 r., przez ojców jezuitów, przy wsparciu parafian, dom duszpasterski, w którym jest jedna salka katechetyczna i mieszkanie dla kapłana.

Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Maćkowcach, w diecezji Kamieniecko Podolskiej, powstała i została przekazana pod opiekę Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, 8 września 2010 roku, przez ordynariusza kamieniecko podolskiej diecezji, o. bp Leona Dubrawskiego. Parafia ta została wyodrębniona z parafii św. Anny w Chmielnickim, obsługiwanej przez ojców Jezuitów. Do parafii obecnie należą dwie miejscowości Maćkowce i Wolica, w których mieszka ok. 1 500 ludzi.

Dziś Bracia franciszkanie w każdą niedzielę sprawują cztery Msze Święte o 9.00, 12.00, 16.00 i 18.00, a w dzień powszedni o godzinie 18.00. Oprócz tego prowadzą liczne grupy duszpasterskie: Ministrantów, sześć Róż Żywego Różańca, dwie wspólnoty Domowego Kościoła, Grupę ewangelizacyjną, Kurs Alfa, Małżeństwa niesakramentalne, Odnowę w Duchu Świętym, Franciszkański Zakon Świeckich, Grupę biblijna, Młodzież franciszkańską, zespół muzyczny, świetlicę dla dzieci, naukę języka polskiego, naukę gry na gitarze, grupę teatralna i Anonimowych Alkoholików.

Obecnie w parafii pracuje trzech kapłanów - dwóch mieszka w budynku parafialnym, a jeden w zakrystii. Pod budynkiem parafialnym w pomieszczeniu przeznaczonym na garaż została zrobiona kawiarenka parafialna, która służy jako druga salka katechetyczna.

Monastyr Bratiw Franciskanciw

wul. Gagarina 45/1 
31 337 s. Mackiwci
Chmelnyckyj rajon
UKRAINATa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij