Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Misja Kościoła, sprawa nielicznych czy zadanie wszystkich?

16.05.2016

Silvano Fausti S.I.

"Będziecie moimi świadkami" (Dz 1,8)

W ogólnym przekonaniu wyrażenie „misja” odsyła do misjonarzy i do życia Kościoła w dalekich krajach. Książka „Misja Kościoła, sprawa nielicznych czy zadanie wszystkich?” autorstwa Silvano Faustiego S.I. tłumaczy czytelnikowi, że „misja” oznacza ciągłe pytanie się o swoją własną tożsamość chrześcijańską.

Misja tworzy fundamentalny wymiar naszego życia. Musimy zawsze pozwalać się ewangelizować właśnie przez tych, których chcielibyśmy ewangelizować. Następnie, kiedy jesteśmy „zewangelizowani”, to zwracamy się do innych, bliższych i dalszych. Tylko idąc do braci sami stajemy się synami. Misja realizuje nasze powołanie: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje”, mówi Jezus, identyfikując się ze swoimi wysłannikami (por. Mt 10,40). Misja do braci sprawia, że stajemy się podobni do Niego, Syna.

Ewangelizacja to służba, wspólnota i świadectwo. Prowadzenie ludzkości do poznania prawdy o zamiarze Bożym i Jego Boskim planie stworzenia oraz odkupienia jest błogosławieństwem dla ludzkości i każdej pojedynczej istoty ludzkiej. Ten aspekt przywołuje wymiar służby. Wspólnota, czyli Kościół, to miejsce obecności Boga, a tym samym narzędzie prawdziwej humanizacji człowieka i świata oraz pojednania między narodami i kulturami. Wspólnota jest miejscem przyjęcia i pojednania, w którym czujemy się kochani i szanowani w miłości. Świadectwo natomiast to powrót do prymatu Boga, rozpoznanego na modlitwie i celebrowanego w Liturgii. Pokazanie, jak wiara promująca sprawiedliwość zobowiązuje do dialogu z innymi tradycjami oraz ewangelizuje kultury. Chrześcijanin przyszłości ma być poszukiwaczem doświadczenia Boga, kimś kto stara się poczuć w swoim wnętrzu, co oznacza wierzyć, będąc tym samym inspiracją dla innych do głębszego nawrócenia się ku Chrystusowi. Świadectwo Apostołów zaczyna się od Jerozolimy - nasze od miejsca, w którym obecnie przebywamy. Przyjmujemy odpowiedzialność za społeczeństwo, w którym żyjemy, w poszanowaniu, będących także naszymi wartościami, praw i wolności innych osób, by ostatecznie objąć wszystkich, aż po najdalsze krańce ziemi.

Komentując różne fragmenty Ewangelii o misji, Silvano Fausti w inteligentny sposób prowadzi nas do refleksji o formach przeżywanego przez nas chrześcijaństwa.

Silvano Fausti (1940-2015), jezuita, autor licznych publikacji biblijno-teologicznych, zarówno naukowych jak i popularnych. Jego teksty łączą życiowe doświadczenie z dokładną refleksją, precyzyjnym wykładem i prostym językiem, przy zachowaniu stałego dialogu w każdej dziedzinie między nowoczesnością i tradycją. Nakładem Wydawnictwa Franciszkanów „Bratni Zew” ukazały się następujące tytuły: „Sztuka rozeznania i podejmowania decyzji. Okazja czy pokusa?”, „Rozważaj i głoś Ewangelię. Katecheza narracyjna Ewangelii według św. Marka”, „Jaka przyszłość czeka chrześcijaństwo? List do Sylasa”, „W szkole św. Marka. Ewangelia do czytania, słuchania, modlitwy i dzielenia się”, „Rozważaj i głoś Ewangelię. Wspólnota czyta Ewangelię według św. Jana”, „Jak rozważać i głosić Pismo Święte”, „Głupota krzyża. Słabość Boga. Zbawienie człowieka”, „Kres czasu. Lectio w oparciu o Pierwszy List do Tesaloniczan”, „Wolność dzieci Bożych. Komentarz do Listu do Galatów”, „Rozważaj i głoś Ewangelię według św. Łukasza. Ewangelia do czytania, słuchania, modlenia się i dzielenia”, „Rozważaj i głoś Ewangelię według św. Mateusza. Ewangelia do czytania, słuchania, modlenia się i dzielenia”, „Dzieje Apostolskie. Rozdziały 1-9. Komentarz duchowy, tom I”.

Bezpośredni link do książki

Wydawnictwo "Bratni Zew"

ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. 12 428 32 40Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij