Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Misje krakowskiej prowincji franciszkanów

12.05.2015

Zakon franciszkanów powstał na początku XIII wieku, w 1209 roku. Nieprzerwanie, od pierwszych lat istnienia aż do dzisiaj, franciszkanie prowadzą działalność ewangelizacyjną i misyjną na wszystkich kontynentach. Już w drugiej dekadzie XIII wieku, jeszcze za życia św. Franciszka z Asyżu (1182-1226), franciszkanie organizowali wyprawy misyjne do krajów północnej Afryki i na Bliski Wschód. W kolejnych latach i wiekach docierali do nowych państw na terytoriach Europy, Azji, Afryki, obu Ameryk i Australii.

Również w naszych czasach franciszkanie (Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych) zapraszani są przez biskupów z różnych krajów świata, aby tam rozpoczynać, organizować bądź podtrzymywać życie religijne, oraz by prowadzić dzieła charytatywne, społeczne i medyczne i rozpowszechniać oświatę. Na początku 2006 roku (12-21 stycznia) w Indiach franciszkanie z całego świata spotkali się na kongresie, poświęconym działalności misyjnej zakonu.

Krakowska Prowincja Franciszkanów bardzo mocno zaangażowana jest w pracę misyjną. W czasach współczesnych za początek jej działalności misyjnej można przyjąć rok 1971. Wtedy władze komunistyczne w Polsce złagodziły swoje stanowisko odnośnie wyjazdów misjonarzy za granicę. Z możliwości wyjazdu skorzystało trzech zakonników, którzy udali się do Zambii w Afryce i dołączyli do pracujących tam od 30 lat misjonarzy włoskich.

W kolejnych latach zakonnicy współpracowali z prowincją portugalską i jeden z nich pracował w Urugwaju. W 1976 r. kolejni misjonarze udali się do Boliwii dając początek historii tej misji. Drugim krajem Ameryki Łacińskiej w którym podjęli pracę polscy franciszkanie było Peru (1988 r.), a potem Paragwaj (1986 r.).

Po kolejnej ogromnej zmianie ustrojowej na przełomie lat 80 i 90 XX w. krakowscy franciszkanie rozpoczęli ekspansję misyjną w kierunku wschodnim. Rok 1991 to początek pracy na Ukrainie i w Uzbekistanie - te obecności misyjne funkcjonują do dziś. Zakonnicy podejmowali też pracę w Rosji i Kazachstanie pomagając w organizacji życia religijnego współbraciom z innych jurysdykcji.

Niedługo później (1993) franciszkanie z Krakowa podjęli pracę na Słowacji, mając za zadanie odnowienie życia zakonnego w tym kraju.

W 2001 roku powstała misja w Ugandzie w środkowo-wschodniej części Afryki.

Najmłodszą jest założona w  październiku 2007 roku misja w Albanii. Przyjechali tam zakonnicy ze Słowacji (Kustodia Słowacka stanowi część prowincji krakowskiej). Zakonnicy mieszkają na południu kraju, w mieście Fier, od listopada 2008 roku prowadzą parafię.

Za koordynację całokształtu złożonej działalności misyjnej prowincji jest odpowiedzialny: 

Sekretariat Misyjny Franciszkanów (OFMConv)
Krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię,
e-mail: misjekrak@franciszkanie.pl

konto: 31 1240 4432 1111 0000 4732 4970

misje.franciszkanie.plTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij