Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Modlitwy obowiązkowe za zmarłego brata Franciszka z Asyżu

05.10.2020 . kg

Kraków | Klasztor i Bazylika Franciszkanów pw. św. Franciszka z Asyżu

W ostatnią sobotę, 3 października 2020 r., podczas nabożeństwa upamiętniającego śmierć św. Franciszka (Transitus) słuchaliśmy zapisów z encykliki, czyli listu okólnego ówczesnego generała, brata Eliasza, skierowanego do całego zakonu po śmierci Założyciela. Oczywiście był to tylko fragment. Warto przeczytać całość. W poniższym tekście chciałbym zatrzymać się nad modlitwami jakie bracia mieli obowiązek odmówić po śmierci Franciszka – pisze o. Andrzej Hejnowicz. Zapraszamy do lektury!

Ostatnią informacją podaną przez brata Eliasza w jego Liście okólnym są modlitwy obowiązkowe do odmówienia za zmarłego Serafickiego Ojca. I tak każdy kapłan powinien odprawić trzy Msze Święte, klerycy odmówić psałterz, a bracia laicy pięć Ojcze nasz, bracia klerycy zaś są zobowiązani do odmówienia wspólnie w sposób uroczysty wigilii. Już na pierwszy rzut oka widać dysproporcje w ilości modlitw: klerycy mieli odmówić cały psałterz czyli 150 psalmów a bracia laicy tylko pięć Ojcze nasz. Najwyraźniej, w wypadku braci laików wkradł się błąd kopisty. Najczęściej jako wyjaśnienie podaje się, że paralelnie do obowiązkowego psałterza zawierającego 150 psalmów, który mieli odmówić klerycy, bracia laicy mieli do odmówienia 150 Ojcze nasz. Co ciekawe, reguły franciszkańskie nie przewidują modlitw za zmarłego generała, natomiast za zmarłego brata Reguła niezatwierdzona przewidywała pro fratribus defunctis dicant „De profundis” cum „Pater noster”. Można przepuszczać, iż minister generalny był traktowany w ten sam sposób jak inni bracia i również za niego odmawiano psalm i Ojcze nasz. Na tej podstawie można sądzić, iż za zmarłego 10 marca 1221 r. Piotra Cattaniego, sprawującego władzę w zakonie po dymisji Poverella, bracia odmówili wyżej wspomniane modlitwy.  Reguła zatwierdzona zlikwidowała zaś wszystkie przepisy numeryczne odnośnie do modlitw za zmarłych i nakazuje tylko, że bracia mają modlić się za zmarłych.

Felice Accrocca, opierając się na przepisach dominikańskich z tego samego okresu, stwierdza, iż bracia kaznodzieje niebędący kapłanami, za zmarłego generała mieli odmówić 500 Ojcze nasz i zapytuje, dlaczego za generała braci mniejszych miałaby być przewidziana mniejsza liczba Pater noster do odmówienia po jego śmierci? Argumentem za większą niż 150 liczbą tej modlitwy do odmówienia przez braci laików po śmierci generała są przepisy modlitw obowiązkowych w takim przypadku zawarte w Konstytucjach narbońskich z 1260 r., które przewidywały, iż po śmierci ministra generalnego kapłani winni odprawić 3 Msze Święte, klerycy odmówić cały psałterz, bracia laicy zaś 300 Ojcze nasz.

Z braku dokumentów trudno zdecydować, ile razy tę modlitwę mieli odmówić bracia nie-kapłani po śmierci Franciszka. Jednak, jeśli 34 lata po śmierci założyciela konstytucje nakazywały 300 Ojcze nasz, to można zasugerować dwa sposoby rozwiązania − albo wzrastająca, czyli przy śmierci Franciszka odmówiono 150 razy Ojcze nasz, a w późniejszych latach liczba obowiązkowych modlitw za zmarłego generała wzrosła do 300. Albo tendencja była malejąca, czyli na początku (tak jak u dominikanów) za zmarłego przełożonego odmawiano 500 Ojcze nasz, a z czasem zmniejszono ich liczbę do 300. Nie sposób rozwiązać owego dylematu. Natomiast należy zgodzić się z bratem Eliaszem, że nie jest rzeczą daremna modlić się za umarłych.

o. Andrzej Hejnowicz OFMConvTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij