Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

"Możemy chlubić się w Bogu" (Rz 5,11)

17.06.2017 Prugar Andrzej

Możemy mieć różne wyobrażenia o bezinteresownej miłości Boga do nas. Św. Paweł mówi: „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8). Grzesznik to wróg Boga i Jego zawsze dobrych słów dla świata. Jezus umarł więc za swoich wrogów! Św. Paweł mówi, że tym bardziej możemy „liczyć” na Niego jako usprawiedliwieni przez krew Jego! Wiecej, ci którzy uwierzyli i przyjęli bezinteresowną miłość Boga, mogą się w Bogu chlubić (chwalić, być dumnymi!), że Jezus pojednał nas z Ojcem. Ta niepojęta dobroć i miłość Boga, Jezusa, Ducha Świętego wobec swoich wrogów wzywa nas jakby sama z siebie do głoszenia wszystkim tej niepojętej dobroci! 

Dobrze to „pojął”, jak się zdaje, biskup koptyjski Angaelos, który napisał list do terrorystów islamskich po jednym z ostatnich zamachów, a właściwie po kolejnej egzekucji na chrześcijanach: 

"Jesteś kochany. Gwałtowne i śmiertelne przestępstwa, które popełniasz, są obrzydliwe i nienawistne, ale jesteś kochany… Jesteście umiłowani przez Boga, swojego Stworzyciela, ponieważ stworzył was na Swój obraz i zgodnie z Jego wizją, i umieścił was na tej ziemi dla wielkich rzeczy, zgodnie ze Swoim planem dla całej ludzkości. Jesteście ukochani przeze mnie i miliony takich jak ja, nie z powodu tego, co robicie, ale przez to, do czego jesteście zdolni jako cudowne stworzenia Boże, który stworzył nas jako ludzi. Jesteś kochany przeze mnie i miliony takich jak ja, bo wierzymy w waszą przemianę… wierzymy w przemianę ludzi, ponieważ całe przesłanie Krzyża i Zmartwychwstania Jezusa polega na wyrwaniu człowieka z więzów grzechu i śmierci do wyzwolenia ku dobroci i życia wiecznego…".

Zbliżamy się do wakacji. W kolejną niedzielę przyglądamy się Dobremu Pasterzowi, który objawia pełne litości serce wobec swoich wrogów, grzeszników. Ci, którzy z Boga nie uczynili jeszcze swojej ojczyzny „są znękami i opuszczeni” - dosłownie: „zszarpani i obaleni na ziemię” (Mt 9,36), ale tam gdzie jest ludzki grzech tam jest Pan ze swoim przebaczeniem, a tam gdzie ludzka bieda (brak słowa o bliskości Boga, choroba, śmierć, trąd, opętanie - taka jest kolejność biedy wymieniona przez Jezusa - Mt 10,7-8) jest objawienie Bożej potęgi (S.Fausti).

Jezus jest świadomy, że świat dojrzał i czeka na słowo i moc Boga. Czeka na prawdę, która wyzwala i niesie życie. Dlatego wzywa do modlitwy o żniwiarzy. Apostołów posyła, ale chce posyłać ich w większej liczbie. 

Jesteśmy Jego Ludem również na wakacyjnych drogach. Na ochrzczonych spełnia się obietnica, którą usłyszymy w pierwszym czytaniu: „Jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym” (Wj 19 5-6a). To jest światu potrzebne, abyśmy „chlubili się Chrystusem” i tym, co uczynił, i co nieustannie czyni dla swoich wrogów. 

Andrzej Prugar OFMConv

fot.: Zmartwychwstanie Jezusa, wspólczesna ikona koptyjska Isaaca Fanousa, Egipt (https://pl.pinterest.com/pin/568438784197695100/)

 Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij