Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Nabór na stanowisko pracy w Fundacji Brat Słońce

13.07.2017 Szewek Jan Maria

Zarząd Fundacji Brat Słońce ogłasza nabór na stanowisko pracy: Asystent ds. promocji  i koordynator wolontariatu

Nazwa i adres jednostki: Fundacja Brat Słońce, ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31 – 539 Kraków, www.bratslonce.pl

Określenie stanowiska: Asystent ds. promocji  i koordynator wolontariatu – pełny wymiar czasu pracy

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Miejsce pracy: praca w siedzibie Fundacji oraz w terenie (koordynowanie akcjami w terenie).

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe;
Staż pracy minimum 2 lata;
Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office, Internet) i urządzeń biurowych;
Łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy (zarówno samodzielnej, jak i w zespole);

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie wyższe na kierunku: zarządzanie, marketing, PR, kierunki społeczne lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków;
Wiedza dotycząca funkcjonowania organizacji pozarządowych;
Znajomość rynku mediów itp.;
Doświadczenie w realizacji kampanii PR w organizacjach pozarządowych;
Praktyczna umiejętność fotografowania i/lub filmowania;
Praktyczna znajomość programów graficznych (np. CorelDraw, Inkscape, Gimp lub inne);
Doświadczenie w redagowaniu tekstów;
Doświadczenie w organizacji wydarzeń (spotkania, eventy, koncerty);
Podstawowa znajomość zaplecza CSS WordPress;
Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych;
Doświadczenie w pracy koordynatora wolontariatu lub w pracy wolontariusza;
Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku "Asystent ds. promocji i koordynator wolontariatu":

budowanie pozytywnego wizerunku Fundacji;
opracowywanie i realizowanie kampanii informacyjnych Fundacji;
redagowanie tekstów, w tym: korespondencji, artykułów, wywiadów oraz informacji
z bieżącej działalności Fundacji;
prowadzenie strony internetowej i profili społecznościowych Fundacji;
przygotowywanie projektów graficznych m.in. folderów, plakatów, ulotek
oraz materiałów promocyjnych (w tym przygotowanie plików do druku);
przygotowywanie wraz z obróbką cyfrową materiałów fotograficznych i filmowych z bieżącej działalności Fundacji;
organizowanie wolontariatu i koordynacja działań wolontariuszy;

prowadzenie naboru i spotkań wolontariuszy,
opracowywanie harmonogramów pracy,
wdrożenie i przygotowanie wolontariuszy do pracy,
nadzorowanie pracy wolontariuszy i dbanie o ich rozwój,

współorganizacja pracy biura;
budowanie oraz zarządzanie bazami danych;
wykonywanie innych poleceń zleconych przez Pracodawcę.

Wymagane dokumenty:

CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej;
list motywacyjny;
portfolio z własnymi projektami (tekstami, grafikami i in. związanymi z treścią ogłoszenia);
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późń. zm.).

Wymagane dokumenty (z podanym adresem korespondencyjnym, e-mailem i numerem telefonu kontaktowego) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystent ds. promocji i koordynator wolontariatu” należy złożyć w siedzibie Fundacji Brat Słońce w Krakowie, ul. Hetmana Żółkiewskiego 14 w godz. 8.00 - 16.00 osobiście, przesłać pocztą lub w wersji elektronicznej przesłać e-mailem na adres: biuro@bratslonce.pl w terminie do godz. 16.00 dnia 1 sierpnia 2017 roku. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Fundacji.

Przewidywany termin analizy dokumentów to: 2 – 3 sierpnia 2017 roku.

Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: 4 – 5 sierpnia 2017 r.

Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień/wrzesień 2017 roku.

Dodatkowe informacje: kom. 605 252 270

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

red.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij