Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Nadzwyczajna kapituła generalna 2018

18.01.2018 . kg

Franciszkanie.pl | Redakcja portalu

24 lipca 2018 r. rozpocznie się w Nemi koło Rzymu 201. kapituła generalna Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Ogłosił ją 6 stycznia 2018 r., w uroczystość Objawienia Pańskiego, minister generalny Zakonu, o. Marco Tasca.

Wypełniając uchwałę kapituły generalnej zwyczajnej z 2013 r., generał zwołał kapitułę nadzwyczajną, na której przystąpi się do ustalenia i zatwierdzenia tekstu nowych konstytucji. Kapituła odbędzie się w Ośrodku „Ad Gentes” ojców werbistów w Nemi koło Rzymu, począwszy od popołudnia 24 lipca, a przypuszczalnie zakończy się 26 sierpnia 2018 r.

Zadaniem ojców kapitulnych będzie nadanie Zakonowi nowego oblicza – zarówno duchowego, jak i prawnego – które lepiej odpowiadałoby wymogom dzisiejszych czasów. Współbracia będą opierać się na tekście „Instrumentum laboris”, który jest wynikiem pracy Międzynarodowej Komisji ds. Rewizji Konstytucji i dyskusji na kapitułach klasztornych w naszych wszystkich wspólnotach na świecie.

Wszyscy jesteśmy zachęceni do modlitwy, aby to braterskie wydarzenie odbyło się zgodnie ze wskazaniami naszego serafickiego ojca św. Franciszka i stało się czasem słuchania Ducha Świętego, który zaprasza nas do naśladowania Pana i służenia Mu w otaczającej nas rzeczywistości.

za: www.ofmconv.netTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij