Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Niesiemy dobro od 10 lat! Jubileusz franciszkańskiej Fundacji Brat Słońce

25.10.2021 . kg

Fundacja | Brat Słońce

Patrząc wstecz, widać, jak wiele dobra wydarzyło się przez 10 lat. Rękami zespołu Fundacji oraz dzięki wsparciu darczyńców oraz życzliwych instytucji we współpracy z braćmi franciszkanami prowadzone są działania, które służą ludziom. Tak, jak głosi misja Fundacji: Wspieramy dzieła prowadzone przez franciszkanów. Pomnażamy dobro. Troszczymy się o ludzi. Czy to w Polsce, czy za granicą.

Pracujący w wielu miejscach franciszkanie widzą wiele potrzeb, trudności i wyzwań, w których Fundacja Brat Słońce może pomagać.

Obszarem, który niezwykle rozwinął się w ostatnich latach są poradnie. Ludzie potrzebujący wsparcia otrzymują je w różnych obszarach – m.in. duchowym, psychologicznym, prawnym czy terapii uzależnień. W poradniach pracują razem świeccy i duchowni, co stanowi o ogromnej wartości dla zgłaszających się osób.

Ramię w ramię z franciszkanami zespół Fundacji wspiera konkretnych ludzi i całe rodziny. Z pomocą wielu darczyńców rodziny, dla których zdalne nauczanie okazało się bardzo skomplikowane, otrzymały nowe laptopy. Rodzina, której mieszkanie wymagało generalnego remontu dostała na nie dofinansowanie z Funduszu Charytatywnego Fundacji Brat Słońce. A ośrodek terapii uzależnień prowadzony przez franciszkanów w Chęcinach od lat wspierany jest przez hojną społeczność Fundacji. Takich historii jest więcej i w centrum każdej z nich jest człowiek – potrzebujący pomocy, którego bracia ani Fundacja nie chcą pozostawić samemu sobie.

Działania Fundacji kierowane były także na wspieranie misji w Peru i w Ugandzie, przede wszystkim by pomóc ludziom, którym posługują franciszkańscy misjonarze. Zaś na Kresach Wschodnich Polacy gromadzą się wokół szkół sobotnio-niedzielnych, dzieci uczą się języka polskiego i dbają o swoją tożsamość narodową dzięki skutecznym staraniom zespołu fundacji o dofinansowanie szkół oraz miejsc pamięci i pochówku polskich powstańców.

Te i inne niezwykłe doświadczenia z ostatniej dekady mogli przypomnieć sobie wszyscy goście urodzinowego spotkania. Świętowanie odbywało się w szerokim gronie osób, które przez 10 lat tworzyły zespół fundacji. Był czas na wspólne dziękczynienie podczas Eucharystii, na rozmowy przy uroczystym śniadaniu oraz wspominanie tego, co działo się w ostatnich latach. Mszę świętą odprawił Ojciec Prowincjał Marian Gołąb. W spotkaniu uczestniczyli także ojcowie tworzący zarząd i radę Fundacji oraz pierwszy i wieloletni prezes, o. Bronisław Staworowski.

Wdzięczność za lata działalności Fundacji Brat Słońce i radość ze spotkania w niecodziennym gronie przepełniała wszystkich.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij