Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Nowa książka o klasztorze i kościele krakowskich klarysek w średniowieczu

21.07.2015

W książce s. Elżbiety Sander OSC „Błogosławiona Salomea i klasztory klarysek w Zawichoście, Skale i Krakowie do końca XV wieku”, która ukazała się niedawno nakładem Wydawnictwa TKM, można znaleźć źródła dotyczące życia i kultu bł. Salomei, pierwszej polskiej klaryski. Najciekawszym rozdziałem pracy jest przedstawienie duchowości klarysek w XIII-XV wieku oraz opis ich codziennego życia w klasztorze.

Zapraszamy do lektury.

 

Spis treści:

Rozdział I: Początki Zakonu Świętej Klary

1. Podstawy prawne Zakonu

2. Zakon Świętej Klary w Europie w XIII w.

3. Klaryski w Polsce

Rozdział II: Błogosławiona Salomea

1. Młodość

2. Salomea klaryską

3. Kult Salomei do jej beatyfikacji

4. Najbliższe otoczenie

Rozdział III: Fundacja błogosławionej Salomei

1. Ordo Sancti Damiani w Zawichoście

2. Klaryski w Skale

3. Translokacja ad Cracoviam

4. Klasztor św. Andrzeja

Rozdział IV: Konwent

1. Ksienie

2. Skład osobowy i pochodzenie

3. Życie codzienne

4. Familia klasztorna, czyli przyjaciele, dobroczyńcy

oraz pracownicy konwentu

Rozdział V: Duchowość klarysek zawichojskich,

skalskich i krakowskich

1. Duchowość trynitarna

2. Kult Najświętszej Maryi Panny

3. Kult świętych

Rozdział VI: Uposażenie klasztoru

1. Donacje w wieku XIII

2. Kolonizacja wsi i działalność gospodarcza klasztoru klarysek

3. Beneficjum ziemskie klasztoru krakowskiego

4. Legaty i zapisy na rzecz klarysek

Rozdział VII: Świątynie i budynki klasztorne

1. Kościół, klasztor i szpital zawichojski

2. Budynki klarysek w Skale

3. Kościół św. Andrzeja i jego otoczenie

4. Klasztor na Okole

 

 

 Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij