Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Nowy numer „W nurcie franciszkańskim”

29.05.2017 . kg

FTN | Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe

Franciszkanizm misyjny i ekologiczny to tytuł 22. tomu franciszkańskiego rocznika „W nurcie franciszkańskim”. Dziesięciu autorów podejmuje w nim próbę opisania ważnych i aktualnych dla współczesnych franciszkanów tematów.

Już w pierwszym tekście pracujący w Watykanie o. prof. Zdzisław Kijas zaprasza do Niepokalanowa i chce spojrzeć na tę specyficzną „osadę” franciszkańską, jaką założył Maksymilian, jako na figurę Kościoła, który przyjmuje znamiona rodziny. W drugim tekście franciszkański liturgista z Wrocławia o. dr Marek Augustyn zajmuje się dwoma zagadnieniami: ukazuje umiłowanie liturgii, jakie przekazał braciom św. Franciszek i pierwsi jego naśladowcy, a następnie przedstawia rozwój franciszkańskich zwyczajów liturgicznych na ziemiach polskich.

Kolejne teksty próbują opisać fenomen misji franciszkańskich w najnowszych czasach. Wieloletni przełożony i historyk o. prof. Zdzisław Gogola prezentuje wstępne opracowanie dziejów pracy misyjnej wszystkich rodzin franciszkańskich w Polsce podjętej w 70 krajach w ostatnich 100 latach, opisuje ośrodki misyjne i postacie misjonarzy. Misjonarz o. dr Dariusz Mazurek, wiele lat pracujący w Boliwii i Peru, opisuje „blaski i cienie” zaangażowania misyjnego prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Boliwii, Peru i Paragwaju. Zaś o. Stanisław Pękala, który od 2008 r. pracuje na Ukrainie, przedstawia historię obecności Braci Mniejszych Konwentualnych w niepodległej Ukrainie po roku 1990. Najważniejszy ośrodek franciszkański na Ukrainie to Lwów, a tam kościół św. Antoniego – warto poznać zatem opracowanie doktorantki KUL-u Luby Kondrak o duszpasterstwie w sanktuarium św. Antoniego we Lwowie. Oba teksty pokazują dobre owoce 25-letniej oficjalnej działalności i rozwoju naszego Zakonu na Ukrainie.

Artykuły naukowe i recenzowane dopełnia kilka opracowań ze świata franciszkańskiego. O. prof. Emil Kumka z Rzymu prezentuje drugie wydanie kompendium studiów o najważniejszych kwestiach franciszkanizmu, czyli Leksykon duchowości franciszkańskiej.

Rok 2015 to rok spotkania z franciszkańską encykliką papieża Franciszka pt. Laudato si’. W trosce o wspólny dom. We franciszkańskim periodyku prezentowana jest sylwetka śp. ks. prof. Józefa Marcelego Dołęgi, filozofa, ekologa i orędownika myśli św. Franciszka z Asyżu. Autorem tekstu jest filozof prof. Anna Maria Latawiec z UKSW, wieloletnia współpracowniczka ks. Marcelego. Niezwykle ciekawe są zapiski z kroniki o. prof. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego nt. starań o Święto Stworzenia. Całość dopełnia tekst o. dr Stanisława Jaromi ukazujący encyklikę Laudato si’ jako nowy Hymn stworzenia Ojca Świętego Franciszka.

Wydawcą tomu jest istniejące od 2011 roku Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe (FTN), które swe cele opisuje następująco: „Celem Towarzystwa jest prowadzenie, popieranie i popularyzacja badań naukowych, szczególnie na polu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych, wspieranie wszelkich służących temu działań społecznych, gospodarczych i kulturalnych oraz integracja środowiska naukowego skupionego wokół Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce”.

Periodyk naukowy „W nurcie franciszkańskim” jest dziełem franciszkańskiej prowincji św. Antoniego Padewskiego i bł. Jakuba Strzemię. Jego pierwszy numer ukazał się w 1987 r. w 750. rocznicę przybycia braci św. Franciszka do Krakowa. Zadaniem periodyku było dokumentowanie i przybliżanie dorobku naukowego krakowskich franciszkanów oraz rozwijanie najlepszych tradycji szkoły franciszkańskiej w teologii, filozofii, historii i kulturze. Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe nawiązując do chlubnej tradycji, wydaje czasopismo, próbując odpowiedzieć na nową sytuację w nauce polskiej poprzez formułę sprofilowanego rocznika o atrakcyjnym temacie głównym. Jego redaktorem naczelnym jest o. dr Stanisław Jaromi.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij