Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

O. Marian Michasiów doktorem teologii

20.10.2020 Jan Maria Szewek

W poniedziałek 19 października 2020 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego o. Marian Michasiów obronił rozprawę doktorską z obszaru teologii moralnej i teologii duchowości chrześcijańskiej. Dysertacja zatytułowana „Proegzystencja jako model życia kapłana w nauczaniu arcybiskupa Alfonsa Nossola” została napisana pod kierunkiem ks. dra hab. Konrada Glombika, prof. UO. To 44 doktor z krakowskiej prowincji franciszkanów.

Określenie proegzystencji można oddać opisowo jako „bytowanie na rzecz [kogoś innego]” bądź „istnienie dla [kogoś innego]” – tłumaczy franciszkanin.

„Chociaż proegzystencja Chrystusa jest w opinii abpa Nossola modelem życia każdego chrześcijanina, to w sposób szczególny na mocy sakramentu święceń są do niego zobowiązani kapłani, którzy działają in persona Christi. Służba kapłana na wzór egzystencji Syna Bożego również ma dwa dopełniające się wymiary – wertykalny i horyzontalny. Pierwszy z nich realizuje się poprzez oddanie się Bogu, uznanie Jego prymatu, modlitwę, życie sakramentalne oraz teologię ‘uprawianą na kolanach’. Wymiar horyzontalny kapłańskiej proegzystencji wyraża się w pierwszej kolejności w kapłańskiej posłudze przepowiadania, uświęcania i przewodzenia Ludowi Bożemu” – wyjaśnia o. Michasiów.

„Oddanie na służbę człowiekowi nie ogranicza się do określonych zadań, lecz obejmuje całość kapłańskiego bytowania. Na ten styl życia biskupów i prezbiterów składa się rezygnacja z siebie, solidarna obecność, ofiarna służba, dążenie do jedności oraz dyspozycyjność względem powierzonego sobie ludu” – dodaje zakonnik.

Autor rozprawy doktorskiej, analizując literaturę źródłową wybitnego polskiego teologa i biskupa o uznanej renomie międzynarodowej, mistrza dla wielu pokoleń polskich naukowców, duchownych i świeckich, dowodzi, że najbardziej wyeksponowanym i najczęściej przywoływanym przez niego przykładem proegzystencji jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

Wśród innych zaś świętych, których sylwetki zostały zarysowane, można znaleźć zarówno męczenników, jak i wyznawców; pasterzy i osoby konsekrowane, które opolski arcybiskup wskazuje kapłanom jako przykłady bytowania na rzecz innych. Ponadto proegzystencjane nastawienie jest obecne również w uwydatnionych przez abpa Nossola przykładach współczesnych mu papieży i biskupów oraz u egzemplarycznych kapłanów diecezji opolskiej, którzy dali się poznać jako gorliwi duszpasterze oraz budowniczy jedności, czy duchowni, którzy mężnie dźwigali swój krzyż.

Pracę doktorską sekretarza krakowskiej prowincji franciszkanów wysoko ocenili recenzenci z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

„Należy jasno zaznaczyć, że recenzowane opracowanie jest niezwykle aktualne, nowatorskie i ambitne” – podkreśla ks. bp prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF.

„[Dysertacja] stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, wskazując na wysoki poziom wiedzy w zakresie przyjętej metodologii, formalnego przeprowadzenia wywodu i merytorycznej analizy autora oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia przez niego pracy naukowej i zdolność podejmowania tematów wymagających erudycji teologiczno-etycznej oraz ascetyczno-prakseologicznej” – uważa ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US.

O. Marian Michasiów (l. 36) urodził się i wychował we Lwówku Śląskim. Po maturze wstąpił do zakonu franciszkanów. Pierwsze śluby zakonne złożył w 2005 r., a wieczyste – w 2009 r. W roku 2011 r. przyjął święcenia prezbiteratu.

Sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie sfinalizował obroną pracy magisterskiej pt.: „Franciszkanie we Lwówku Śląskim po II wojnie światowej (1945-2005)”, napisanej na seminarium naukowym z historii Kościoła pod kierunkiem o. dra Adama Mączki i uzyskaniem 15 kwietnia 2011 r. tytułu zawodowego magistra.

Pierwszą posługę duszpasterską podjął w parafii franciszkańskiej w Kowarach. Tam pracował jako katecheta w szkole podstawowej. W 2012 r. został przeniesiony do klasztoru w Głogówku, gdzie powierzono mu obowiązki socjusza w Prenowicjacie.

W tym samym roku za zgodą władz zakonnych podjął studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w zakresie teologii moralno-społecznej i duchowości chrześcijańskiej. Po drugim roku studiów złożył kanoniczny egzamin licencjacki. W czasie trwania studiów opublikował kilka artykułów w czasopismach teologicznych i monografiach naukowych. Ponadto w roku akademickim 2014/2015 pobierał stypendium dla najlepszych doktorantów. W latach 2013-2015 uczęszczał do dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

1 lipca 2015 r. został skierowany do Wrocławia, gdzie przez kolejne cztery lata był m.in. wikariuszem klasztoru i parafii pw. św. Karola Boromeusza, duszpasterzem akademickim, katechetą młodzieży licealnej i moderatorem rejonowym Domowego Kościoła.

2019 r. władze zakonne skierowały go do klasztoru bł. Jana Dunsa Szkota w Lublinie, bym tam mógł dokończyć przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Podczas kapituły prowincjalnej zwyczajnej w 2020 r. został wybrany na sekretarza krakowskiej prowincji franciszkanów i przełożonego Klasztoru św. Antoniego w Krakowie, w którym mieści się Kuria Prowincjalna.

Od 1 października 2020 r. podjął wykłady z teologii moralnej fundamentalnej w Studium Franciszkańskim, afiliowanym do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Interesuje się antropologią personalistyczną, liturgią i duchowością chrześcijańską.

Tekst: o. Jan Maria Szewek

Zdjęcia: o. Jacek MichnoTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij