Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

O św. Franciszku i ewangelicznym ubóstwie

10.06.2020 . kg

Franciszkanie.pl | Redakcja portalu

Zapraszamy do lektury opowieści ze „Zbioru asyskiego” o tym jak św. Franciszek pojmował ewangeliczne ubóstwo i jakie rady dawał swoim braciom.

Swego czasu, kiedy powrócił z zamorskich krajów, pewien minister rozmawiał z nim o rozdziale [reguły dotyczącym] ubóstwa, chcąc poznać jego wolę i zamiar, zwłaszcza że wówczas był zawarty w regule pewien rozdział o zakazie świętej Ewangelii, mianowicie: Nie bierzcie nic na drogę (Łk 9,3) itd. I odpowiedział błogosławiony Franciszek: „Ja chcę to tak rozumieć, że bracia nie powinni nic posiadać, jak tylko habit ze sznurem i spodniami, jak jest zawarte w regule, a ci, którzy są zmuszeni koniecznością, także obuwie”. I rzekł do niego minister: „To co ja zrobię, bo mam tyle książek, o wartości ponad pięćdziesięciu libr?”. To zaś powiedział, ponieważ chciał je zatrzymać ze spokojnym sumieniem, zwłaszcza że miał wyrzuty z powodu posiadania tylu książek, wiedząc, iż błogosławiony Franciszek tak dosłownie pojmuje rozdział o ubóstwie.

Rzekł do niego błogosławiony Franciszek: „Bracie, nie mogę i nie powinienem postępować wbrew mojemu sumieniu i wbrew nauce świętej Ewangelii, którą ślubowaliśmy zachowywać”. Słysząc to minister zasmucił się. Widząc zaś, że jest tak zaniepokojony, błogosławiony Franciszek z wielką żarliwością ducha powiedział do niego, kierując te słowa do wszystkich braci: „Wy, bracia mniejsi, chcecie się ludziom pokazać (Mt 23,5) i być nazywani wykonawcami świętej Ewangelii, ale w postępowaniu chcecie mieć trzosy (por. J 12,6)”.

Rzeczywiście, chociaż ministrowie wiedzieli, że według reguły braci byli zobowiązani do zachowywania świętej Ewangelii, jednak kazali usunąć z reguły ten rozdział, gdzie mówiło się: Nie bierzcie nic na drogę (Łk 9,3) itd.; gdyż mimo to uważali, że nie są zobowiązani do zachowywania doskonałości świętej Ewangelii.

Dlatego błogosławiony Franciszek, poznawszy to przez Ducha Świętego, powiedział w obecności kilku braci: „Bracia ministrowie myślą, że oszukają Boga i mnie”. I rzekł: „Co więcej, aby wszyscy bracia wiedzieli i poznali, że są zobowiązani do zachowywania doskonałości świętej Ewangelii, chcę, aby na początku i na końcu reguły było napisane, iż bracia są zobowiązani zachowywać świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa. I aby bracia na zawsze nie mogli się wymówić (por. Rz 1,20) przed Bogiem, to co Pan dla zbawienia i pożytku duszy mojej i braci włożył w moje usta (por. Iz 51,16), co ja im oznajmiłem i oznajmiam, chcę im pokazać samymi czynami i przy współdziałaniu Pana (por. Mk 16,20) zawsze zachowywać”.

Dlatego on sam zachowywał dosłownie świętą Ewangelię, od początku, od kiedy zaczął mieć braci, aż do dnia swojej śmierci.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij