Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

O św. Franciszku, myszach i powstaniu „Pochwały stworzeń”

06.04.2021 . kg

Franciszkanie.pl | Redakcja portalu

Zapraszamy do lektury opowieści znajdującej się w „Zwierciadle doskonałości”, XIV-wiecznej biografii św. Franciszka. Będzie o tym jak Pan doświadczył Asyżanina przez myszy, jak go zapewnił o swoim królestwie. Będzie też o powstaniu „Pochwały stworzeń”, zwanej „Pieśnią słoneczną” i o radosnych trubadurach głoszących chwałę Bożą.

Dwa lata przed swoją śmiercią, gdy przebywał u świętego Damiana w jakiejś celce zrobionej z mat trzcinowych i bardzo cierpiał z powodu choroby oczu, tak że ponad pięćdziesiąt dni nie mógł widzieć światła dziennego ani blasku ognia, stało się za dopuszczeniem Bożym, że dla powiększenia jego cierpień i zasług nawłaziło mu do owej celi tyle myszy, iż dzień i noc biegając po nim i wokół niego nie pozwalały mu modlić się ani odpoczywać. Nawet gdy jadł, wchodziły na stół i tak bardzo dokuczały mu, że zarówno on, jak i jego towarzysze jasno poznali, że była to diabelska pokusa.

Błogosławiony Franciszek, widząc, że jest męczony tyloma udrękami, którejś nocy zdjęty litością wobec siebie samego powiedział w duchu: „Panie, wejrzyj ku mojej pomocy w moich cierpieniach, abym zdołał je znieść cierpliwie”. Od razu też w duchu powiedziano mu: „Powiedz mi, bracie, jeśli za twe cierpienia i utrapienia ktoś dałby ci skarb tak wielki i cenny, przy którym choćby cała ziemia była czystym złotem, wszystkie kamienie – drogimi kamieniami, a wszystka woda balsamem, za nic miałbyś to wszystko w porównaniu z owym skarbem, czyż nie cieszyłbyś się bardzo?”. Błogosławiony Franciszek odpowiedział: „Panie, wielki byłby ten skarb, cenny, umiłowany i bardzo pożądany”. I powtórnie usłyszał mówiącego mu: „Bracie, ciesz się więc i raduj w twych cierpieniach i utrapieniach, a o resztę bądź tak spokojny, jakbyś już był w moim królestwie”.

Wstając rano powiedział swoim towarzyszom: „Jeżeli cesarz dałby swemu słudze całe królestwo, czyż nie powinien weselić się ów sługa? Jeżeli zaś dałby mu całe swoje cesarstwo czy nie powinien cieszyć się bardziej?”. I powiedział im: „Trzeba więc, abym od tej pory bardzo radował się w moich chorobach i udręczeniach, a także wzmacniał się w Panu i dzięki czynił Bogu Ojcu i jedynemu Jego Synowi, Panu, Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu z powodu tak wielkiej łaski wyświadczonej mi przez Pana, a mianowicie, że raczył mnie, niegodnego sługę swego, żyjącego jeszcze w tym ciele, upewnić o swoim królestwie. Pragnę więc dla Jego chwały, dla naszej pociechy i dla zbudowania bliźnich ułożyć nową pieśń pochwalną z powodu stworzeń Pańskich, których codziennie używamy, bez których żyć nie możemy, a w których rodzaj ludzki tak bardzo obraża Stwórcę. Ciągle jesteśmy niewdzięczni za tak wielką łaskę i tak wielkie dobrodziejstwo, gdyż nie wielbimy Stwórcy i Dawcy wszystkich dóbr tak, jak powinniśmy”.

Siedząc jakiś czas rozmyślał, potem zaś powiedział: „Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie” itd., ułożył do tego melodię i uczył swych towarzyszy, by to mówili i śpiewali. Wówczas duch jego znajdował się w tak wielkim pocieszeniu i słodyczy, że chciał posłać po brata Pacyfika, który w świecie nazwany był „królem wierszy” i był wielkim znawcą dworskich pieśni. Chciał dodać mu kilku dobrych i uduchowionych braci, by szli wraz z nim przez świat głosząc i wyśpiewując Pochwały Pana. Mawiał również, że chciał, by ten, kto spośród nich najlepiej umie głosić kazania, wygłosił je najpierw ludowi, a po kazaniu wszyscy razem śpiewali Pochwały Pana niczym radośni trubadurzy Pańscy. Po zakończeniu pieśni chciał, by kaznodzieja powiedział ludowi: „Jesteśmy radosnymi trubadurami Pana, a za nasze prace chcemy być wynagrodzeni przez was tym, abyście trwali w prawdziwej pokucie” i powiedział: „Kimże są słudzy Boga, jak nie Jego radosnymi trubadurami, którzy powinni podnosić serca ludzi i prowadzić je ku duchowej radości?”. Mówił zaś to szczególnie o braciach mniejszych, którzy zostali dani ludowi Bożemu dla jego zbawienia.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij