Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

O. Tomasz Czajka OFMConv doktorem teologii

21.06.2022 . kg

Seraphicum | Collegio Internazionale „Seraphicum”

20 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 w auli św. Antoniego na Papieskim Uniwersytecie Antonianum odbyła się publiczna obrona dysertacji doktorskiej o. Tomasza Czajki na temat: „Figury biblijne w liście Mira circa nos papieża Grzegorza IX zastosowane do św. Franciszka i do Zakonu Braci Mniejszych (Figure bibliche nella lettera Mira circa nos di papa Gregorio IX applicate a San Francesco d’Assisi e all’Ordine dei Frati Minori)” pod kierunkiem prof. Wiesława Blocka OFMCap (korelatorzy: prof. M. Guida OFM, prof. A. Kiejza OFMCap).

W wydarzeniu wzięło udział ok. 30 braci przybyłych z Polski, Ukrainy i Włoch oraz rodzice o. Tomasza i jego najbliższa rodzina.

Obronę rozpoczął Dziekan Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Antonianum prof. Giuseppe Buffon OFM prezentując kandydata do tytułu doktora. Następnie głos zabrał o. Tomasz, który wprowadził zebranych w sedno swoich badań naukowych, wyjaśniając wybrany temat i omawiając krótko poszczególne etapy pracy i osiągnięte rezultaty. Po wystąpieniu kandydata przyszedł czas na opinie i uwagi promotora i korelatorów. Podkreślono przede wszystkim wielkie zainteresowanie o. Tomasza poznaniem św. Franciszka i czasami jemu współczesnymi oraz umiejętność syntetycznego ujęcia tematu.

Na bardzo pozytywną ocenę zasługuje interdyscyplinarny charakter pracy, w której autor wykazał się znajomością historii Kościoła, historii Zakonu franciszkańskiego, średniowiecznych procesów kanonizacyjnych i paleografii łacińskiej. Dzięki takiemu podejściu w dysertacji o. Tomasza można znaleźć krytyczną edycję listu papieskiego Mirca circa nos, co dodatkowo podnosi naukową wartość pracy. Podsumowując można powiedzieć za jednym z korelatorów: „Ponieważ temat pracy jest bardzo precyzyjny, a zasięg poszukiwań dobrze zdefiniowany, to praca zawiera odpowiedź wyczerpującą na postawione zadanie”.

Po zakończonym egzaminie, komisja udała się na naradę, po czym ogłoszono wszystkim zebranym pozytywny wyniku egzaminu. Po publikacji części dysertacji o. Tomaszowi zostanie przyznany tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie teologii duchowości.

Nowego doktora naszej prowincji przywitano wielkimi brawami, po których ruszyła procesja z gratulacjami: o. Jan Maciejowski OFMConv, wikariusz zakonu, o. Tomáš Lesňák OFMConv, asystent FEMO, o. MarianGołąb OFMConv – prowincjał, promotor i korelatorzy, zebrani braci i rodzina. Po krótkiej sesji zdjęciowej wszyscy udali się do klasztoru św. Antoniego alle Terme, tzw. Vigna, na uroczystą kolację i wspólne świętowanie.

Michał Gruszka

fot. Manuel Rodríges Morales OFMConv

fot. Magdalena CzajkaTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij