Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Odpust zupełny w bazylikach mniejszych i świętopietrze

29.06.2022 . kg

Franciszkanie.pl | Redakcja portalu

29 czerwca przypada uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, która jest szczególną okazją do podziękowania Panu Bogu za posługiwanie Następcy św. Piotra, papieża Franciszka, a także solidarnej modlitwy w Jego intencjach. Z racji tej uroczystości we wszystkich bazylikach mniejszych można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Ofiary zebrane podczas Mszy Świętych są przeznaczone na potrzeby Stolicy Apostolskiej, jest to tak zwane świętopietrze. Jaka jest jego historia? I dlaczego bazyliki posiadają specjalne przywileje? Zapraszamy do lektury!

Świętopietrze, tzw. denar świętego Piotra, to nazwa opłaty wnoszonej na rzecz papiestwa z racji jego zwierzchnictwa nad danymi ziemiami. Po raz pierwszy decyzję o jego wprowadzeniu podjął żyjący w VIII w. król Wesseksu, Ine. W Polsce świętopietrze wprowadzono za rządów Mieszka I, co wiąże się z poddaniem przez niego państwa Polan pod opiekę Stolicy Apostolskiej. Świętopietrze jako danina lenna płacone było początkowo przez władców, później (prawdopodobnie od XI w.) obowiązek jego płacenia spadł bezpośrednio na ludność.

Papież Pius IX w encyklice Saepe Venerabilis z 5 sierpnia 1871 r. nadał formalny charakter zwyczajowi przekazywania wsparcia finansowego Stolicy Apostolskiej przez członków Kościoła. Dziesięcina oddawana jest do lokalnych parafii lub diecezji, podczas gdy świętopietrze kierowane jest bezpośrednio do Watykanu. Papież wykorzystuje te pieniądze do celów dobroczynnych.

Obecnie zbiórka pieniędzy odbywa się raz w roku.

Z uroczystością Apostołów Piotra i Pawła wiąże się także możliwość uzyskania odpustu zupełnego w każdej bazylice. Bazylika to kościół, który otrzymał swoją godność w wyniku papieskiego nadania albo posiada ją od niepamiętnych czasów. Ze względu na swoją wyjątkową rolę bazyliki cieszą wyjątkowymi przywilejami. Dzielone są na większe i mniejsze.

Bazylik większych jest tylko siedem, pięć w Rzymie i dwie w Asyżu. W Rzymie godność bazyliki większej posiadają świątynie: św. Jana na Lateranie, św. Piotra w Watykanie, św. Pawła za Murami, Matki Bożej Większej i św. Wawrzyńca za Murami. Kościół św. Jana jest katedrą Rzymu i całego świata (mater et caput omnium ecclesiarum).

Wszystkie pozostałe bazyliki na świecie mają tytuł bazylik mniejszych. Tytuł bazyliki mniejszej podkreśla związek z kościołami papieskimi w Rzymie, czyli z bazylikami większymi. Dla podkreślenia tej jedności z Rzymem w bazylikach mniejszych obchodzone są w sposób uroczysty następujące święta i rocznice: święto katedry św. Piotra, uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, rocznica wyboru papieża lub uroczystego rozpoczęcia pontyfikatu.

W bazylikach mniejszych można także uzyskać w wyznaczonych dniach odpust zupełny. Tymi dniami są: rocznica dedykacji (potocznie konsekracji) bazyliki, święto tytułu kościoła (tj. odpust), uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, rocznica wyniesienia kościoła do godności bazyliki, raz w roku w dniu wyznaczonym przez ordynariusza i raz w roku w dowolnym dniu wybranym indywidualnie przez poszczególnych wiernych. Warto także dodać, że bazylika i jej wyposażenie, a także sztandary i pieczątka mogą być przyozdobione emblematem papieskim, którym są skrzyżowane klucze.

W naszej prowincji zakonnej cieszymy się z przywileju posiadania pod opieką czterech bazylik:

  • Bazyliki św. Franciszka z Asyżu w Krakowie
  • Bazyliki św. Mikołaja w Rychwałdzie
  • Bazyliki Znalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Pacławskiej
  • Bazyliki Męczenników Ugandy w Kampalii-Munyonyo

Odpust zupełny można uzyskać pod zwykłymi warunkami:

  • wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego
  • bycie w stanie łaski uświęcającej
  • przyjęcie Komunii świętej
  • modlitwa w intencjach papieskich (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo).


Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij