Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Oficjum o Męce Pańskiej

13.11.2020 . kg

Franciszkanie.pl | Redakcja portalu

Wśród pism św. Franciszka z Asyżu żadne nie jest tak pełne misterium i głosu Chrystusa jak „Oficjum o Męce Pańskiej”. W piątek, dzień, w którym szczególnie wspominamy mękę i śmierć Jezusa na krzyżu, zapraszamy do lektury fragmentów tej niezwykłej modlitwy.

[CZĘŚĆ III: NA NIEDZIELE I GŁÓWNE ŚWIĘTA]

Zaczynają się inne psalmy, które zebrał również św. Ojciec nasz Franciszek. Odmawia się je zamiast poprzednich psalmów o Męce Pańskiej w niedziele i główne święta od oktawy Zesłania Ducha Świętego do Adwentu i od oktawy Objawienia Pańskiego do Czwartku Wieczerzy Pańskiej; należy uważać, aby odmawiać je w tym dniu, ponieważ jest to Pascha Pańska.

KOMPLETA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza. Chwała Ojcu…

Psalm VIII:

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie, pospiesz mi na pomoc.

Niech się zawstydzą i zmieszają ci * którzy czyhają na moje życie.

Niech zawrócą wstecz i zarumienią się ze wstydu * którzy mi źle życzą.

Niech natychmiast zawrócą zawstydzeni ci * którzy mi mówią: „dobrze ci tak, dobrze ci tak”.

Niech się radują i cieszą w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają * i ci, którzy kochają Twoje zbawienie, niech mówią zawsze: Pan niech będzie uwielbiony.

Ja zaś jestem biedny i ubogi * Boże wspomóż mnie.

Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą moim * Panie, nie zwlekaj.

JUTRZNIA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm IX:

Śpiewajcie Panu pieść nową * bo cuda uczynił.

Poświęcił swego umiłowanego Syna prawicą swoją * i świętym swoim ramieniem.

Pan oznajmił swoje zbawienie * swoją sprawiedliwość objawił w obliczu narodów.

W owym dniu zesłał Pan miłosierdzie swoje * a nocą pieśń jego.

Oto jest dzień, który Pan uczynił *radujmy się w nim i weselmy.

Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana * Bóg jest Panem i zajaśniał nam.

Niech weselą się niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy się morze i to, co je napełnia * będą cieszyć się pola i wszystko, co na nich się znajduje.

Oddajcie Panu plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i cześć * oddajcie Panu chwałę Jego imienia.

PRYMA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm III:

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną * bo w Tobie ufa dusza moja.

I w cieniu Twoich skrzydeł będę miał nadzieję * dopóki nie przeminie nieprawość.

Będę wołał do mego najświętszego Ojca najwyższego * Pana, który dobrze mi czyni.

Posłał z nieba i uwolnił mnie * tych, którzy mnie depczą, wydał na pohańbienie.

Zesłał Bóg miłosierdzie swoje i prawdę swoją * duszę moją wyrwał od bardzo mocnych nieprzyjaciół moich i od tych, którzy mnie nienawidzą, ponieważ umocnili się nade mną.

Sidła zastawili na moje nogi * i ugięli moją duszę.

Wykopali dół przede mną *i wpadli do niego.

Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje * zaśpiewam i psalm odmówię.

Zbudź się, chwało moja, zbudź harfo i cytro * ja obudzę się o świcie.

Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie * i będę Ci mówił psalm wobec narodów.

Bo miłosierdzie Twoje aż do niebios zostało wywyższone * i aż pod chmury prawda Twoja.

Wznieś się ponad niebiosa, Boże * a chwała Twoja ponad całą ziemią.

TERCJA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm X:

Radośnie wykrzykuj Bogu cała ziemio, mówcie psalm imieniu Jego * dajcie cześć Jego chwale.

Mówcie Bogu: jak przejmujące grozą są dzieła twoje, Panie * nieprzyjaciele Twoi będą Ci schlebiać ze względu na wielką moc Twoją.

Niech wielbi Cię cała ziemia i gra Ci na cytrze * psalm niech mówi Twemu imieniu.

Wszyscy, którzy boicie się Boga, przyjdźcie, słuchajcie, a opowiem *jak wielkie rzeczy uczynił mej duszy.

Do Niego wołałem moimi ustami * i z radością wysławiałem moim językiem.

I wysłuchał głosu mego ze swego świętego przybytku * a moje wołanie przed Jego obliczem.

Błogosławcie narody Pana naszego * i rozgłaszajcie Jego chwałę.

I będą błogosławione w Nim wszystkie pokolenia ziemi * wszystkie narody będą Go wysławiać.

Błogosławiony Pan Bóg Izraela * który sam działa wielkie cuda.

I na wieki błogosławione imię Jego majestatu * i całą ziemię napełni Jego majestat; niech się stanie, niech się stanie.

SEKSTA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm XI:

Niech wysłucha cię Pan w dniu utrapienia * imię Boga Jakuba niech cię otoczy opieką.

Niech ześle ci pomoc ze świętego [miejsca] * i ze Syjonu niech cię strzeże.

Niech pamięta o wszystkich twych ofiarach * a twoja ofiara całopalenia niech będzie tłusta.

Niech ci udzieli według twego serca * i każdy twój zamiar utwierdzi.

Będziemy się cieszyć z twego ocalenia * i doznamy wywyższenia w imieniu Pana Boga naszego.

Niech Pan spełni wszystkie twoje prośby, * teraz poznałem, że Pan posłał

Jezusa Chrystusa swego Syna * i będzie sądził ludy w sprawiedliwości.

I stał się Pan ucieczką dla ubogich, wspomożycielem w odpowiednim czasie, w utrapieniu * i niech mają w Tobie nadzieję ci, którzy poznali Twe imię.

Błogosławiony Pan, Bóg mój, bo stał się obrońcą moim i ucieczką moją *w dniu mego utrapienia.

Będę Ci grał na cytrze, Wspomożycielu mój, bo Bóg moim obrońcą *Bogiem moim, miłosierdziem moim.

NONA

Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm XII:

W Tobie, Panie, położyłem nadzieję, nie będę zawstydzony na wieki *w sprawiedliwości Twojej uwolnij mnie i wyrwij mnie.

Nakłoń ku mnie Twego ucha * i zbaw mnie.

Bądź dla mnie Bogiem obrońcą i miejscem warownym * abyś mnie zbawił.

Ponieważ Ty jesteś otuchą moją, Panie * Panie, nadziejo moja od młodości mojej.

W tobie zostałem utwierdzony od poczęcia, od łona matki mojej Ty jesteś moim obrońcą *w Tobie zawsze śpiewam.

Niech usta moje napełnią się czcią, abym śpiewał chwałę Twoją * przez cały dzień wielkość Twoją.

Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawe jest Twoje miłosierdzie * spójrz na mnie poprzez wielkość zmiłowań Twoich.

I nie odwracaj Twego oblicza od sługi Twojego * bo jestem w utrapieniu, wysłuchaj mnie szybko.

Błogosławiony Pan, mój Bóg, bo stał się obrońcą moim i ucieczką moją * w dniu mego utrapienia.

Będę Ci grał na cytrze, Wspomożycielu mój, bo Bóg moim obrońcą * Bogiem moim, miłosierdziem moim.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij