Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Okres Bożonarodzeniowy na kartach franciszkańskich kronik

28.12.2020 . kg

Archiwum | Archiwum prowincjalne

W tradycji liturgicznej czas bożonarodzeniowej radości wydłuża się znacznie poza same właściwe dni świąteczne. Choć w tym roku sytuacja zmusiła nas do pozostania w domach i świętowania w mniejszym gronie, to tradycyjnie najbliższe dni są czasem spotkań służących rozważaniu tajemnicy Wcielenia, kolędowaniu, weseleniu się w szerszym już – nie tylko rodzinnym – gronie. Obyczaje te pieczołowicie kultywowano w klasztorach franciszkańskich, o czym świadczą zapisy kronikarskie. Oto bowiem na przykład pod datą 19 stycznia 1930 r. dziejopis podlwowskiej parafii Czyszki odnotował co następuje:

Urządzono opłatek dla tercjarstwa w budynku starej plebanji. Po nabożeństwie popołudniowem zgromadzili się bracia i siostry [we] wspomnianym budynku. O. Dyrektor Wiktor Turek w przemowie swojej podkreślił, że szopka i żłóbek Betlejemski, to własność i chluba franciszkanów. Zapoczątkowaniem i rozpowszechnieniem zajął się gorliwie Zakonodawca św. o. Franciszek, Jemu to bowiem zawdzięczamy, że cześć Bożej Dzieciny słynie dziś po świecie. Przeto z tą większą miłością i serdecznością winniśmy otaczać ten żłóbek, bo to testament Franciszkowy. Następnie połamano się opłatkiem, poczem Leonja Krupowa oddeklamowała przepięknie „Betlejem w Polsce” Kasprowicza. Na punkt czwarty złożyła się - aktualne dziś myśli Ojca św. – misje. Odegrano Obraz sceniczny „Bóg nas nie opuści” ilustrujący niedolę pogan – mużynów. Świetnie wprost odegrała swą rolę Bronisława Tasówna. Po przedstawieniu urządzono herbatkę, w czasie której w serdecznym nastroju odśpiewano mnóstwo kolend i polskich pastorałek.

Podobnie i w powojennej już rzeczywistości franciszkańscy gospodarze parafii dbali o podtrzymanie świątecznego ducha wśród wiernych. Wskazują na to choćby zapiski z 1958 r., poczynione przez kronikarza ze śląskiej parafii Gołonóg:

W naszym kościele w święta i niedziele po Mszach św. i nabożeństwach gromadzą się dzieci i starsi przy szopce, zbudowanej w kaplicy św. Barbary. Szopka, urządzona przez o. Proboszcza [o. Ignacego Muchę – przyp. red.] przed Świętami ma następujący wygląd: na podwyższeniu na pierwszym planie kryta słomą stajenka, a w niej silne ukrytym światłem oświetlone postacie Dzieciątka Jezus w żłóbku i adorującej Matki Bożej i św. Józefa. Do stajenki prowadzi z głębi droga, a na niej zdążający z darami pasterze. Po obydwu stronach drogi pastwisko (wysłane mchem z lasu przyniesionym przez dzieci szkolne) z figurkami pasterzy i owiec. Wśród mchu elektrycznie oświetlone ognisko. Nie brak i bociana na dachu stajenki i nad nią srebrnej gwiazdy oświetlonej żaróweczką. W tyle jest panorama Jerozolimy, a po obydwu bokach zieleń drzewek świerkowych. Wysoko w górze wstęgi zwisające zasłaniają sklepienie, a cała przestrzeń oświetlona z góry słabszym światłem stwarza nastrój nocy betlejemskiej. Nastrojowa szopka efektem świetlnym skierowująca uwagę na Najświętszą Rodzinę ogólnie się podoba i skłania do modlitwy. Po uroczystości Objawienia Pańskiego przed stajenką umieszcza się adorujących Trzech Króli. Od uroczystości Bożego Narodzenia po nieszporach świątecznych i niedzielnych kilka razy dzieci witały Dziecię Jezus wierszykami i śpiewem kolęd, a w ciągu stycznia starsi parafianie gromadzili się przy szopce i pod przewodnictwem o. Wikarego [o. Karola Pałęgi – przyp. red.] z zapałem śpiewali kolędy.

Pamiętając zatem o franciszkańskim rodowodzie tradycji szopki betlejemskiej i naśladując zakonnych duszpasterzy sprzed lat radujmy się jak najpełniej bożonarodzeniową Tajemnicą.  

(Cytaty za: Kronika franciszkanów w Gołonogu 1957-1973, oprac. Z. Gogola. J. Małocha, Kraków 2016, s. 13; Kronika parafii OO. Franciszkanów w Czyszkach 1821-1936, oprac. Z. Gogola, J. Małocha, B. Frontczak, Kraków 2012, s. 85-86).

opr. Joanna MałochaTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij