Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Pięciu franciszkanów złożyło śluby uroczyste

06.10.2021 . kg

WSD Kraków | Wyższe Seminarium Duchowne i Juniorat im. św. Maksymiliana M. Kolbego

W uroczystość św. Franciszka z Asyżu, 4 października 2021 r. pięciu franciszkanów złożyło wieczystą profesję zakonną. W Bazylice św. Franciszka w Krakowie publicznie ślubowali żyć w posłuszeństwie, bez własności i w czystości do końca swoich dni.

„Bracia, dziękujemy za wasze świadectwo odwagi i wiary. Chcemy być razem z wami w tym momencie. Niech Pan przyjmie waszą ofiarę, pobłogosławi i niech daje wam wszelkie łaski, abyście wytrwali w tej decyzji” – powiedział na początku Eucharystii ich wyższy przełożony o. Marian Gołąb.

Minister prowincjalny w okolicznościowym kazaniu nie ukrywał przez braćmi, że bliskość z Jezusem kosztuje wiele, że jest jarzmem, że taka wielkoduszna ofiara z siebie nie jest łatwa. „Bo jak mówi słowo Boże: ‘Potrójna pożądliwość wystawia na próbę głos Boży i łaskę Bożą: pożądliwość oczu, ciała i pycha tego żywota. Te pożądliwości próbują nas ustawić w dalekiej perspektywie od krzyża. Trzymać nas z dala od niego” – tłumaczył.

„Musimy pamiętać, że po to obraliśmy drogę rad ewangelicznych, aby nie dać się zepchnąć z góry krzyża, nie dać się zdystansować. Drodzy bracia, nie dawajmy się zwodzić i sprowadzać na manowce, na bezdroża, które oddalają od Chrystusa. Niech budowanie tej osobistej więzi z Chrystusem będzie waszym największym skarbem waszego życia, który nadaje temu życiu smak i wyzwala w tym życiu to, co najpiękniejsze” – prosił.

Ojciec prowincjał przekonywał braci, że przed nimi misja podobna do tej, którą osiem wieków temu podjął św. Franciszek.

„Święty Kościół Chrystusowy w obecnym czasie cierpi. I wydaje się, jakby chwiały się jego mury w wyniku wewnętrznych skandali i ataków nienawiści podszytych różnymi ideologiami. Dziś staje się aktualne wezwanie, skierowane niegdyś do Świętego z Asyżu: ‘Franciszku, idź i odbuduj mój Kościół’. Profesja rad ewangelicznych właśnie w tę misję się wpisuje. Jest publicznym wyznaniem wiary i uwielbieniem Boga. Jest ofiarowaniem swego życia na służbę Bogu właśnie w Kościele. To, drodzy bracia, buduje Kościół, to go umacnia, to też go uzdrawia. I dziękuję za to wasze świadectwo. Dziś Duch Święty przez waszą profesję daje odpowiedź światu w odniesieniu do Kościoła i jego przyszłości. Wasza profesja to znak wiosny Kościoła” – mówił.

Zdaniem o. Marian Gołąba uroczystość ślubów wieczystych to też święto powołania.

„Bóg woła nieustannie: ‘Przyjdźcie do Mnie’. Nawet w dzisiejszym świecie pełnym hałasu duchowego, w świecie, który jest nie tylko nieprzychylny, ale niekiedy wręcz wrogi powołaniu […]. Duch Boży jest zawsze młody. Działa nieustannie w swoim Kościele i ciągle wzywa, i ciągle woła. Tych pięciu braci jest tego dowodem. Oni to wołanie usłyszeli. Dziś postanowili Bogu odpowiedzieć: ‘Tak. Oto jestem, Panie’ […]. Mamy dziś tych pięciu bohaterów walki duchowej” – podkreślił.

Ordynariusz krakowskich franciszkanów podziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby to natchnienie Boże w nich wzrastało - rodzinom, proboszczom, parafiom. A braciom życzył, aby kontynuowali swoją przygodę powołania, aż do ostatnich dni ich ziemskiego życia.

Na zakończenie uroczystości neoprofesi również wyrazili swoją wdzięczność: Bogu, Matce Bożej, rodzicom, rodzeństwu, krewnym, znajomym, proboszczom, duszpasterzom, wspólnotom parafialnym, braciom, którzy ich przygotowali, towarzyszyli im i prowadzili ich do dzisiejszego dnia (wychowawcom z postulatu, nowicjatu, seminarium, spowiednikom, wspólnotom klasztornym), scholii, organiście, braciom z seminarium i klasztoru, braciom, siostrom klaryskom i „wszystkim, których nie sposób tutaj wymienić, a których wsparcie i pomoc są bezcenne”.

„Prosimy was, abyście teraz modlili się za nas dwa razy więcej. Bo ten dzień w naszym życiu więcej zaczyna niż kończy. Te śluby, ta konsekracja to jeszcze nie kanonizacja, jeszcze bieg nie ukończony, o którym pisał św. Paweł. Do świętości jeszcze droga daleka” – powiedział br. Bartłomiej Rochowiak w imieniu swoim i pozostałych współbraci.

„Z naszej strony obiecujemy trwać w modlitwie za was. A Pan niech wynagrodzi wam za wszelkie dobro, którego doświadczaliśmy” – dodał.

Bracia: Bartłomiej Rochowiak, Dawid Jeziorski, Szymon Tuptoński, Dawid Furgał i Łukasz Gradek będą kontynuować studia teologiczne w Studium Franciszkańskim, przygotowując się do przyjęcia święceń kapłańskich.

jmsTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij