Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Pieńsk

16.04.2015

Historia

PieńskNajstarsza wzmianka o Pieńsku pochodzi z 965 roku, aż do 1945 roku miejscowość nosiła niemiecką nazwę Penzig. Do XIII wieku Pieńsk należał do rodu Margrabiego Eckeharda, po czym przejmowali go książęta piastowscy, czescy i niemieccy. W 1250 roku zbudowano zamek, który przetrwał do 1514 roku. Do połowy XIX wieku Pieńsk był ośrodkiem rolniczym, a część ludności zajmowała się rzemiosłem, głównie tkactwem.

W drugiej połowie XIX wieku osada stała się ważnym ośrodkiem przemysłu szklarskiego. Tuż przed ostatnią wojną działało w nim 8 hut z 26 piecami, fabryka form i maszyn szklarskich. Działania II wojny światowej spowodowały duże zniszczenie Pieńska, jego odbudowa zakończyła się dopiero w 1962 roku. W tym samym roku Pieńsk otrzymał prawa miejskie.

Początek parafii rzymskokatolickiej w Pieńsku przypada na ostatnie lata XIX wieku. Katolicy, będący mniejszością wyznaniową, należeli wcześniej do parafii w Zgorzelcu. W 1881 roku ks. Franciszek Gyrdt, kanonik kapituły wrocławskiej, zakupił teren pod budowę szkoły i kościoła. W latach 1882-1885 trwała budowa kościoła. Neogotycką świątynię poświęcono w 1885 roku, wyposażono ją w organy, a na wieży zawieszono trzy dzwony.

Świątynia była kościołem dojazdowym dla parafii w Zgorzelcu aż do usamodzielnienia się w roku 1907. Wtedy skierowano do Pieńska pierwszego proboszcza, był nim ks. Otton Springer. Podczas działań II wojny światowej kościół ewangelicki został zburzony całkowicie, a kościół katolicki został w znacznej mierze zniszczony.

W 1946 roku duszpasterstwo w Pieńsku objęli franciszkanie z prowincji krakowskiej św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię. Pierwszym powojennym proboszczem mianowano o. Mariana Sumirskiego OFMConv. Nabożeństwa odprawiano w domu prywatnym przy ulicy Bolesławieckiej, a następnie w sali kinowej. Zakonnicy podjęli się dzieła odbudowy kościoła, który otrzymał wezwanie św. Franciszka z Asyżu.

W 1951 roku rozpoczęto w nim sprawowanie nabożeństw. W 1952 roku odbudowano wieżę i zawieszono w niej dzwony, dwa lata później zamontowano organy. W następnych latach kontynuowano prace wewnątrz świątyni. Dwa lata trwała budowa klasztoru, zakończyła się w 1972 roku; zaś w latach 1972-1974 postawiono budynek katechetyczny.

W 1997 roku w jednym z bocznych ołtarzy intronizowano obraz Matki Bożej, będący kopią wizerunku z sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Opiekunki Małżeństw i Rodzin, prowadzonego przez franciszkanów we Wrocławiu. Od kilku lat kościół jest gruntownie remontowany. Wewnątrz wykonano polichromie, dobiega końca renowacja ścian zewnętrznych.

Specyfikę pracy duszpasterskiej wyznacza położenie Pieńska, leżącego bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej. Franciszkanie uczestniczą m.in. w nabożeństwach ekumenicznych, organizowanych przez Kościół rzymskokatolicki i Kościół ewangelicko-augsburski.

W czerwcu 2003 roku tamtejsze gimnazjum otrzymało imię sługi Bożego o. Michała Tomaszka OFMConv, który od czerwca 1987 do lipca 1989 roku pracował tam jako duszpasterz. O. Tomaszek pod koniec lipca 1989 roku wyruszył z Pieńska do Peru. 9 sierpnia 1991 roku, razem z o. Zbigniewem Strzałkowskim OFMConv, poniósł męczeńską śmierć z rąk maoistowskich terrorystów. Również jedna z głównych ulic Pieńska nosi imię o. Tomaszka.

Klasztor pw. św. Franciszka z Asyżu

ul. Świerczewskiego 37 
59-930 PIEŃSK 
tel. 75 778 59 05; 75 778 65 34 
e-mail: piensk@franciszkanie.pl 
www.franciszkanie-piensk.home.pl

 Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij