Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Pierwsza rocznica śmierci o. Leona Dyczewskiego

16.02.2017 kg .

Posłaniec św. Antoniego | Redakcja dwumiesięcznika franciszkańskiego

16 lutego 2017 r., mija pierwsza rocznica śmierci o. Leona Dyczewskiego OFMConv, filozofa, socjologa, medioznawcy. Pamiętając o nim w modlitwie, przypominamy artykuł, jaki ukazał się o nim w dwumiesięczniku franciszkańskim „Posłaniec św. Antoniego z Padwy” 3/2016.

Człowiek z pasją

„Był w elicie tych niewielu ludzi, którzy w życiu mogą pracować zgodnie ze swoją pasją” – wspomina o. Jan Szewek, jeden ze studentów o. prof. Leona Dyczewskiego – znanego franciszkańskiego socjologa i medioznawcy, który odszedł do Pana 16 lutego 2016 r. Jego felietony można było czytać także na łamach naszego pisma.

O. Leon urodził się 28 października 1936 r. w Małopolu. W 1954 r. wstąpił do Zakonu Franciszkanów. Po nowicjacie, podczas którego otrzymał habit franciszkański oraz złożył swoje pierwsze czasowe śluby, studiował filozofię w WSD Franciszkanów w Łodzi (w latach 1956-1958). Jego droga prowadziła także przez Kraków, gdzie w kolejnych latach (1958-1962) w WSD Franciszkanów studiował teologię.

Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował w Kołobrzegu. Od 1963 r. rozpoczął swoją drogę naukową związaną z socjologią. W roku 1963 podjął studia z zakresu filozofii społecznej i socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1966 obronił pracę magisterską z filozofii, a w 1974 – pracę doktorską. Od 1981 r. był doktorem habilitowanym w zakresie socjologii, a w 1992 r. został profesorem zwyczajnym.

Lista tytułów umieszczonych przed jego nazwiskiem wprawia w zdumienie. O. Leon był bowiem wykładowcą, wychowawcą i wicerektorem w WSD Franciszkanów w Łodzi, Prefektem ds. Formacji i Studiów Prowincji Matki Bożej Niepokalanej, Prefektem ds. Formacji i Studiów Jurysdykcji Franciszkańskich Europy Środkowej i Wschodniej, asystentem w Międzywydziałowym Zakładzie Badań nad Kulturą Chrześcijańską KUL, asystentem przy Katedrze Socjologii Chrześcijańskiej, a następnie adiunktem przy Katedrze Socjologii Rodziny KUL, kierownikiem Katedry Socjologii Kultury KUL, prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych KUL, dyrektorem Akademii Społecznej, dyrektorem Podyplomowego Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL, kierownikiem specjalności Komunikacja Społeczna i Dziennikarstwo w Instytucie Socjologii KUL, kuratorem Katedry Socjologii Grup Etnicznych, organizatorem kierunku studiów Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Był również organizatorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych KUL i kuratorem Katedry Kultury Medialnej.

Mimo ogromu wiedzy i pełnionych funkcji, o. Leon zachował prostotę serca. „Bardzo dużo rozmawiał z ludźmi i chętnie ich słuchał” – wspomina o. Jan Szewek, obecnie rzecznik krakowskiej prowincji franciszkanów, a niegdyś student o. Leona – „Pozwalał nam się wypowiadać, rozmawiał z nami, a przede wszystkim chciał i potrafił nas słuchać, mimo tej dużej różnicy wieku i wykształcenia, która między nami istniała”. O. Jan Szewek poznał o. Leona Dyczewskiego w Lublinie, w studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, które powstało tam z jego inicjatywy. Jak wspomina o. Jan, były to wówczas jedyne podyplomowe studia dziennikarskie prowadzone w trybie dziennym. Prócz wspólnych zajęć na uniwersytecie, o. Jan miał okazję poznawać o. Leona prywatnie, podczas wspólnych niedzielnych rekreacji braci z lubelskich klasztorów trzech polskich prowincji franciszkańskich. „O. Leon był człowiekiem bardzo mądrym i oczytanym – widać było, że ma ogromną wiedzę. Drugą cechą, która go charakteryzowała, była ogromna delikatność oraz takt. To dzięki nim przyciągał do siebie tak wielu ludzi. W mej pamięci pozostało również to, że był zawsze uśmiechnięty. Myślę, że tym uśmiechem otwierał sobie serca ludzi” – wspomina o. Jan Szewek.

O. Leon Dyczewski pozostawił po sobie tzw. „dekalog medialny”, czyli dziesięć przykazań właściwego stosunku do mediów – szereg wskazówek podpowiadających jak poruszać się w zalewie informacji, którego doświadczamy każdego dnia. W medialnym dekalogu podkreślił bardzo ważną prawdę przypominającą, że współczesne media mają być dla nas środkiem, a nie celem życiowych dążeń. W świecie konsumpcjonizmu idei przekazywanych przez media przypominał, że widz, odbiorca, nie może być bierny i nieświadomy. O. Leon w sile mediów, podobnie jak św. Maksymilian Maria Kolbe, widział pożyteczne narzędzie ewangelizacji. Pragnął przez nie, wśród potoku złych wieści, głosić Dobrą Nowinę i, jak pisał na łamach „Posłańca św. Antoniego”, w nowych mediach widział nie tyle zagrożenie, co wielkie wyzwanie: „Nowe media są wielkim i ekscytującym wyzwaniem, wymagającym od dzisiejszych chrześcijan nowej energii i nowej wyobraźni, by przekazywać innym bogactwo i piękno Boga”. Jako odbiorcy i twórcy nowych mediów, czujmy się zatem tymi słowami zaproszeni do bycia ewangelizatorami w tej przestrzeni, w której również działał i głosił Ewangelię śp. o. Leon Dyczewski.

​Agnieszka Kozłowska

(artykuł ukazał się w numerze 3/2016 dwumiesięcznika franciszkańskiego "Posłaniec św. Antoniego z Padwy")  

www.poslaniecantoniego.plTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij