Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Pierwsza rocznica śmierci o. Piotra Kycia

04.10.2018 . kg

Franciszkanie.pl | Redakcja portalu

Rok temu, w uroczystość św. Franciszka z Asyżu (4 października 2017 r.) w Godzinie Apelu Jasnogórskiego w klasztorze św. Antoniego w Krakowie odszedł do Pana w wieku 86 lat o. Piotr Kyć, doktor biologii, wieloletni wykładowca KUL, UMCS, ATK, rektor WSD, definitor, sekretarz ds. animacji misyjnej i duszpasterz akademicki. Pamiętając w modlitwie, wspominamy naszego współbrata.

O. Piotr urodził się 2 kwietnia 1931 r. w Porąbce w powiecie Olkuskim. Po ukończeniu szkoły podstawowej i szkoły średniej w wieku 17 lat wstąpił do Zakonu Franciszkanów. Katecheta z ostatniej klasy liceum w roku 1948 w opinii o absolwencie napisał: „Uczeń posiada charakter bardzo dobry: jest pobożny, skromny i koleżeński. Bardzo żywo interesuje się zagadnieniami religijnymi”. O. Piotr w prośbie o przyjęcie do Zakonu zadeklarował: „Pragnę poświęcić się pracy misyjnej. Chcę głosić Słowo Boże wśród ludzi niewierzących lub utrwalać wiarę wśród słabo wierzących. Chcę, aby wszyscy poznali miłość i dobroć Maryi i mogli korzystać z hojnie rozdawanych przez nią skarbów. Chcę pracować nad zbawieniem duszy własnej i moich bliźnich, aby jak najwięcej z nich mogło osiągnąć Królestwo wieczne”.

Nowicjat rozpoczął 1 września 1948 r., a pierwsze śluby zakonne złożył 5 września 1949 r. W opinii mistrza nowicjatu o. Piotr był: „zdolny, pracowity, cichy, spokojny, sumienny, delikatnego sumienia i uczuciowy, badający dokładnie swoje powołanie, człowiek szczery i prostolinijny”. Po odbyciu nowicjatu rozpoczął studia seminaryjne – filozofię w Gnieźnie i teologię w Krakowie. Przed ślubami wieczystymi, które złożył 11 października 1953 r. zobowiązał się, że: „będzie zawsze okazywał jak największe posłuszeństwo, cokolwiek przełożeni według rygoru Kościoła nakazywać będą. Przy tym starać się będzie świecić dobrym przykładem, tak w czynie jak i słowie, aby wywiązywać się z tak zaszczytnych obowiązków wypływających z profesji solemnej, by stać się godnym otrzymać nagrodę obiecaną od Boga.” 25 czerwca 1955 r. przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 1956-1961 r. studiował biologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz filozofię ścisłą na KUL-u. Bezpośrednio po studiach specjalistycznych został skierowany do klasztoru w Legnicy, gdzie wykładał biologię i chemię w Niższym Seminarium Duchownym, jednocześnie był duszpasterzem akademickim. W tym samym czasie podjął studia doktoranckie z zakresu biologii na Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończył w roku 1968 obroną doktoratu.

Wykładał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Potem przez ponad 20 lat wykładał genetykę i fizjologię roślin na KUL-u i UMCS-ie w Lublinie, będąc asystentem, adiunktem i kierownikiem Zakładu Biologii Ogólnej KUL. Był także wykładowcą filozofii chrześcijańskiej na KUL-u i filozofii przyrody w WSD Franciszkanów w Krakowie.

O. Piotr był również Asystentem prowincjalnym, prefektem studiów, Przewodniczącym Komisji Prowincjalnej ds. Formacji i Nauki. Na początku lat 90. przewodniczył międzyprowincjalnej Komisji ds. Formacji, pracując nad Dyrektorium Formacji dla Prowincji Polskich. Był Rektorem WSD Franciszkanów w Krakowie. Był członkiem Komisji ds. Wychowania i Nauki oraz członkiem Komisji Prowincjalnej ds. Apostolstwa. W 1996 r. został nominowany przez Prowincjała Asystentem ds. Misji. Od 1998 r. przebywał w Krakowie w klasztorze św. Antoniego, pełniąc przez 10 lat obowiązek sekretarza ds. animacji misyjnej. Zapoczątkował spotkania opłatkowe dla krewnych franciszkańskich misjonarzy. Redagował i wydawał przez wiele lat biuletyn informacyjny pt. „Nasze misje franciszkańskie”. Często powtarzał za Janem Pawłem II, że „wszyscy ochrzczeni są misjonarzami” i że „każdy powinien być misjonarzem w swoim najbliższym środowisku i otoczeniu”. W ramach animacji misyjnej był odpowiedzialny za adopcję serca dzieci z krajów misyjnych. Towarzyszył siostrom zakonnym, które tworzyły nowe wspólnoty. Od 2001 został spowiednikiem sióstr klarysek w Nowym Sączu.

Oprócz pracy dydaktycznej i naukowej o. Piotr działał w Ruchu Ekologicznym św. Franciszka z Asyżu. Rozwinął ponadto wakacyjne duszpasterstwo w ramach spływów kajakowych. Pierwsze z nich organizował dla uczniów Niższego Seminarium Duchownego, gdzie był Rektorem i dla studentów z Legnicy, Wrocławia i Lublina.

3 listopada 2016 r. o. Piotr trafił do szpitala. Po zdiagnozowaniu zawału serca natychmiast przeprowadzono operację. Po długiej hospitalizacji w dwóch szpitalach, 22 grudnia 2016 r. został przewieziony do klasztoru, gdzie bracia objęli go stałą opieką pielęgnacyjną pod nadzorem lekarza i pielęgniarki.

W pierwszych dniach października 2017 r. stan o. Piotra diametralnie się pogorszył. 4 października, parę minut po godzinie 21, w otoczeniu modlących się braci o. Piotr Stanisław Kyć odszedł do Pana.

Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach!Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij