Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Powołanie misyjne

04.04.2016 Misyjny Sekretariat


Świat potrzebuje Boga. Wolą zaś Boga jest, aby to ludzie zanieśli Go swoim braciom i siostrom. Dlatego właśnie powołuje misjonarzy. Misje to odpowiedź na wezwanie Chrystusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,19n).

Dlatego misjonarz nie może być zwykłym człowiekiem. Chcąc się dzielić z innymi Bogiem, sam musi być Bogiem przepełniony. To musi być człowiek żyjący wiarą na co dzień.

Na podstawie Dekretu o działalności misyjnej Kościoła Soboru Watykańskiego II wymienić można cały katalog cnót, którymi powinien odznaczać się misjonarz. Ma on zatem być:

- skory do podejmowania inicjatywy
- stały w wykonywaniu pracy
- wytrwały w trudnościach
- cierpliwie i mężnie znoszący samotność, zmęczenie i bezowocną pracę
- otwarty
- chętny do podejmowania powierzonych zadań
- wspaniałomyślny w dostosowaniu się do obyczajów danego narodu
- solidarny
- zgodny
- ma w duchu miłości, trzeźwości i ofiary swoją postawą życia odzwierciedlać życie Jezusa, tak, aby w gorliwości o zbawienie duszy gotowy był chętnie ofiarować wszystko, a nawet swoje życie.

W swojej wspaniałomyślności Bóg powołuje misjonarzy spośród duchowieństwa diecezjalnego, zakonnego, spośród osób konsekrowanych, a także spośród ludzi świeckich. Wszyscy jednak, niezależnie od stanu muszą zdawać sobie sprawę, że stając się misjonarzami poddają się działaniu Ducha Świętego, który tchnie, kędy chce, nie tylko tam, gdzie sobie człowiek wymarzy. 
Poddanie się woli Bożej i woli Kościoła to podstawowy warunek, by zostać misjonarzem!

 

Zakonnicy i siostry zakonne

1)Po rozeznaniu na modlitwie powołania misyjnego zgłaszają się do odpowiednich władz zakonnych z prośbą o skierowanie do pracy na misjach poprzedzonej przygotowaniem w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.
2)Miejsce przyszłej pracy wyznaczają przełożeni zakonni.
3)Po przesłaniu odpowiednich dokumentów do Centrum Formacji Misyjnej kandydat rozpoczyna roczną formację, podczas której poddaje weryfikacji przełożonych Centrum swoje powołanie misyjne.
4)Na zakończenie formacji istnieje możliwości podjęcia kilkumiesięcznego stażu językowego za granicą (o ile zakon czy zgromadzenie nie dysponuje własnymi tego typu możliwościami).
5)W sposób uroczysty przełożony zakonny posyła misjonarza do pracy poprzez wręczenie krzyża misyjnego w czasie Mszy świętej sprawowanej zwykle w rodzinnej parafii misjonarza.

Kapłan diecezjalny – szczegóły: http://cmf1.home.pl/cfm/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6


Misjonarze świeccy

Warunki, które muszą spełniać osoby świeckie, aby mogły zostać posłane do pracy jako świeccy misjonarze zostały wyznaczone przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji. Są one następujące:

1)Wiek 24 – 40 lat.
2)Dobre zdrowie psychofizyczne potwierdzone przez lekarza.
3)Szczera intencja bezinteresownej pracy misyjnej.
4)Rekomendacja proboszcza parafii, do której kandydat należy.
5)Co najmniej kilkumiesięczny wolontariat w kraju misyjnym lub w jednym z krajów Kościoła na Wschodzie (np. Ukraina, Białoruś, Estonia…) 
lub
6)Przygotowanie na szczeblu diecezjalnym. Ta forma przygotowania powinna być uzgodniona i koordynowana przez Diecezjalnego Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych. Czas trwania to co najmniej jeden rok.
7)Po spełnieniu powyższych warunków kandydat za pośrednictwem Dyrektora Diecezjalnego PDM zgłasza się do Biskupa Diecezjalnego i przedstawia prośbę o wyrażenie zgody na wyjazd w charakterze świeckiego misjonarza.
8)Biskup Diecezjalny w porozumieniu z Dyrektorem Diecezjalnym PDM oraz kandydatem na misjonarza wyznacza miejsce przyszłej pracy misyjnej. Pomocą służy Delegat Episkopatu Polski ds. Misji (tel. +48 22 679 32 35).
9)Biskup Diecezjalny kieruje kandydata na kurs przygotowawczy do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. 
10)Po przesłaniu odpowiednich dokumentów do Centrum Formacji Misyjnej kandydat rozpoczyna formację, podczas której poddaje weryfikacji przełożonych Centrum swoje powołanie misyjne.
11)Na zakończenie formacji istnieje możliwość podjęcia kilkumiesięcznego stażu językowego za granicą.
12)W sposób uroczysty biskup diecezjalny posyła misjonarza świeckiego do pracy poprzez wręczenie krzyża misyjnego w czasie Mszy świętej sprawowanej zwykle w rodzinnej parafii misjonarza.

Wszelkie pytania dotyczące powołania misyjnego i ewentualnego podjęcia przygotowania w Centrum Formacji Misyjnej można kierować do Dyrektora CFM (tel. +48 22 743 95 23) lub Delegata Episkopatu Polski ds. Misji (tel. +48 22 679 32 35).

Źródło: http://cmf1.home.pl/cfm/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6

Wolontariat Misyjny z możliwością wyjazdu na kilkumiesięczne wyjazdy prowadzą również Salezjanie: https://swm.pl/wolontariat/wyjazd-na-misje/

 Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij