Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Prasa. Polonia Sacra o Franciszku.

20.04.2014

W kwietniu 2014 r. ukazał się kolejny numer „Polonia Sacra” poświęcony postaci św. Franciszka z Asyżu. W periodyku znalazł się artykuł dyrektora ISF – o. Andrzeja Zająca pt. „Troska o pokój według św. Franciszka z Asyżu”. Na łamach tego numeru przeczytać można także publikacje poświęcone „Osobie i przesłaniu św. Franciszka” czy „Specyfice braterstwa minoryckiego”. 

Franciszek - pisze o. Andrzej - wychodząc od osobistego doświadczenia niepokoju społeczno-politycznego, pragnął i życzył wszystkim ludziom „prawdziwego pokoju z nieba”. Przywiązywał wielką wagę do samego pozdrowienia, jakiego używał sam i jego bracia: „niech Pan obdarzy cię pokojem”. Powstałą wokół niego braterską wspólnotę postrzegał właśnie w perspektywie misji pokoju. Stąd zachęcał braci, aby w swojej postawie podczas wszelkich form ewangelizowania sami zachowywali pokój i nieśli go innym. Zewnętrzne świadectwo postawy pełnej pokoju wobec bliźnich powinno wypływać z wewnętrznego pokoju serca. Postawa pokoju wewnętrznego i zewnętrznego to z jednej strony naśladowanie Jezusa, a z drugiej otwarcie się na duchowy dar pokoju. W misji pokoju Franciszek zwracał szczególną uwagę na roztropność i łagodność w relacjach i dialogu z innymi. Misję pokoju postrzegał jako udział w dziele Boga, do którego odnosił wszelkie życiowe doświadczenia. Zachowywanie pokoju było dla niego przede wszystkim doświadczeniem duchowym i okazją do spotkania z Bogiem. Wiedział bowiem, że to On uzdalnia człowieka do miłości i miłosierdzia, bez których nie ma pokoju.

W numerze „Święty Franciszek z Asyżu” ukazały się też artykuły:
Roland Prejs OFMCap, Osoba i przesłanie św. Franciszka
Wiesław Block OFMCap, Brat – ojciec – matka. Specyfika braterstwa minoryckiego
Marek Miszczyński OFMCap, Minoritas według św. Franciszka z Asyżu w ujęciu chrystologicznym
Paula Rutkowska OCPA, Słowo pełne blasku. Tytuł „Najwyższy” w pismach św. Franciszka z Asyżu
Krzysztof Juzba OFMCap, La compassione di Francesco d’Assisi per gli altri e per il Creato
Błażej Strzechmiński OFMCap, Il fenomeno della sofferenza di padre Pio da Pietrelcina descritto nelle lettere al direttore spirituale padre Benedetto

„Polonia Sacra” to czasopismo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Założone w 1918 roku przez ks. dra Jana Nepomucena Fijałka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, zostało wznowione 1997 roku na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej. Redakcja mieści się w pomieszczeniach Wydawnictwa Naukowego UPJP2. „Polonia Sacra” publikuje artykuły, sprawozdania i recenzje z dziedziny teologii. Redaktorem naczelnym pisma jest ks. dr hab. Henryk Sławiński. W składzie redakcji zasiada członek Rady Programowej ISF o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap, prof. UPJP2.

red.

Zobacz Tom 18, Nr 1 (2014) Polonia Sacra dostępny do konsultacjiTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij