Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Prymas Piotr Gamrat i Galeria Biskupów Krakowskich

27.08.2020 . kg

Kraków | Klasztor i Bazylika Franciszkanów pw. św. Franciszka z Asyżu

27 sierpnia 1545 r. zmarł w Krakowie Piotr Gamrat herbu Sulima, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski. Jego portret znajduje się w zbiorach Galerii Biskupów Krakowskich w krużgankach franciszkańskiego klasztoru w Krakowie.

Piotr Gamrat studiował w Krakowie i Rzymie. W roku 1531 został mianowany biskupem kamienieckim, ale nie objął faktycznie urzędu. W roku 1535 przeniesiono go do Przemyśla, gdzie również nie rezydował. 17 sierpnia 1537 r. przeniesiony został do Płocka, ale już w lipcu 1538 r. został mianowany biskupem krakowskim, a w styczniu 1541 r. arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski. Jednocześnie otrzymał przywilej zachowania diecezji krakowskiej, połączył tym samym w swojej osobie dwie najważniejsze diecezje w Polsce. Godności te zawdzięczał głównie królowej Bonie, z którą blisko współpracował.

Wykazywał wielką aktywność w walce z reformacją. Przyczynił się do rozwoju kaznodziejstwa. Zreformował administrację dóbr kościelnych oraz szkolnictwo kościelne. Był mecenasem artystów i uczonych, kolekcjonerem i bibliofilem. Zaliczał się do elity umysłowej Krakowa. Pochowany został w kaplicy pod wezwaniem św. Katarzyny na Wawelu.

Jego portret znajduje się w krużgankach Klasztoru Franciszkanów w Krakowie i stanowi część słynnej Galerii Biskupów Krakowskich. Jej geneza nie jest do końca ustalona. Jedno z wyjaśnień podaje, że powstanie galerii wiąże się z kanonizacją św. Stanisława. Mianowicie, posłowie polscy biorący udział w uroczystościach kanonizacyjnych w 1253 r. w Bazylice św. Franciszka w Asyżu, mieli się zobowiązać, że każdy ordynariusz krakowski będzie posyłał do asyskiego konwentu swój portret i sto sztuk złota. Z powodu trudności w przekazywaniu tych darów do Asyżu, postanowiono, że krakowscy franciszkanie przekażą do Sacro Convento srebrną, trzyłokciową figurę św. Franciszka, a konwent asyski w zamian odstąpi swe prawo do portretów i jałmużny jałmużny. Według innej wersji, genezy portretów biskupów należy szukać we wpływach sztuki włoskiej i niemieckiej na życie artystyczne Krakowa, ponieważ znane są przykłady świadczące o podobnych portretach biskupów w tych regionach.

Portrety biskupów zamawiane były zwykle przez następców po śmierci ordynariuszy, jednak portret Piotra Gamrata jest ciekawostką, ponieważ został namalowany jeszcze za życia prymasa.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij