Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Rafael Luciani „Powrócić do Jezusa z Nazaretu” – nowość Wydawnictwa Bratni Zew

11.09.2019 . kg

Bratni Zew | Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew”

16 września 2019 r. na polskim rynku wydawniczym ukaże się książka Rafaela Lucianiego „Powrócić do Jezusa z Nazaretu”. Autor wzywa do powrotu do Jezusa, aby coraz prawdziwiej i wierniej zakorzenić wiarę w Jego ludzkiej postawie, przesłaniu i służbie królestwu Ojca. Zaprasza do skorygowania pewnych sposobów myślenia o Jezusie Chrystusie, nie dość wiernych Jezusowi praktyk religijnych i stylu życia, który jest wypaczeniem postawy prawdziwego podążania za Chrystusem.

Poprzez niniejszą książkę Rafael Luciani chce otworzyć drogę, która, odzyskując dla nas historyczną pamięć o Jezusie, poprowadzi ku życiu w tym samym duchu, w którym On przeżywał swoje człowieczeństwo, a przez to pomoże nam spotkać się z Bogiem żywym, którego królestwu poświęcił całe swoje życie.

Luciani przekonuje, że aby móc odkryć to, kim jest Jezus z Nazaretu, konieczny jest powrót do historii Jego życia opowiedzianej w Ewangeliach. Celem tego powrotu nie jest jednak przeciwstawienie Jezusa historii Chrystusowi wiary, lecz odkrycie na nowo człowieczeństwa Jezusa, ponieważ w nim i przez nie objawia On i uobecnia Boga w świecie oraz pokazuje, co znaczy być człowiekiem zgodnie z zamysłem Stwórcy. Pewną nowością, jaką proponuje Luciani w swojej refleksji na temat Jezusa, jest zwrócenie uwagi na praxis Jezusa z Nazaretu, czyli całokształt Jego czynów i sposób życia, i traktowanie jej za podstawowe kryterium i zasadę hermeneutyczną chrystologii. W ten sposób ukazuje, po pierwsze, że chrystologia jest nie tylko refleksją teoretyczną, której celem jest poprawne ujęcie i wyrażenie prawdy o Jezusie, lecz także refleksją, która powinna prowadzić do naśladowania Jezusa i inspirować chrześcijan do odtworzenia w swoim życiu Jego postawi i życia duchem, który ożywiał i kierował całą Jego działalność. Po drugie, że istota chrześcijaństwa polega i realizuje się przede wszystkim w postawie naśladowania Jezusa, Jego otwartości na Boga i na drugiego człowieka, Jego praxis i solidarności w stosunku do ubogich, cierpiących i wykluczonych. Po trzecie, że chrześcijaństwo jest religią, która zmierza nie tylko do przemiany wewnętrznej człowieka, lecz także do przekształcania życia społecznego, ekonomicznego i politycznego w kierunku wyznaczonym przez królestwo Boże i w oparciu o wartości, które głosił i realizował w swoim życiu Jezus z Nazaretu. Wielką zaletą książki Lucianiego jest to, że wnosi ona nowego ducha w badania poświęcone osobie Jezusa, jak również to, że pokazuje ona, iż chrześcijaństwo wiarygodne, to chrześcijaństwo, które powraca do Jezusa Ewangelii, inspiruje się Jego praxis i wciela ją w życie.

dr hab. Dariusz Gardocki SJ

Książka Lucianiego umiejętnie wprowadza w świat rozumienia Chrystusa właściwy dla Kościoła z innej części świata. Pokłady twórczej lektury osoby Jezusa, Jego czynów i nauczania w istotny sposób czynią zadość lukom występującym w interpretacjach uznanych za klasyczne. Przy uwzględnieniu dogmatów chrystologicznych książka okazuje się ciekawą podróżą w głąb doświadczenia Jezusa. Zaoferowane otwarte ukazanie sposobu wiary braci i sióstr z odległego kontynentu stanowi też okazję do przemyślenia naszej własnej wiary i teologii oraz twórczego i krytycznego dialogu.

ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJP II

Rafael Luciani (ur. 1970) to wenezuelski świecki teolog, doradca Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej. Doktorat z teologii uzyskał na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Podstawowe studia z filozofii i teologii odbył wcześniej na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, a studia pedagogiczne na Katolickim Uniwersytecie Andrés Bello w Caracas. Swoje poszukiwania naukowe kontynuował na Uniwersytecie Julius – Maximilians w Würzburgu. Jest profesorem teologii na Katolickim Uniwersytecie Andrés Bello w Caracas i w Szkole Teologii i Duszpasterstwa w Boston College w Bostonie. Angażuje się w naukowe dyskusje związane z aktualnymi problemami Kościoła oraz w promocję studiów teologicznych dla osób świeckich. Jest założycielem Teologicznej Grupy Iberoamerykańskiej. Wśród jego licznych publikacji teologicznych warto wspomnieć książkę prezentującą myśl teologiczną aktualnego papieża pt. „Papież Franciszek i teologia ludu” (2016). „Powrócić do Jezusa z Nazaretu” (2014) to jego pierwsza książka wydana w języku polskim.


Książkę można nabyć w przedsprzedaży w specjalnej cenie w sklepie internetowym Wydawcy: BRATNI ZEW.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij