Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

REFA zaprasza na DNI STWORZENIA

22.09.2017 kg .

REFA | Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu

CZAS DLA STWORZENIA – SEASON OF CREATION to odpowiedź na apel papieża Franciszka, aby treści jego ostatniej encykliki przełożyć na praktykę życia chrześcijańskiego. W Polsce zadanie podjęli m. in. uczestnicy Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu i zapraszają w dniach od 15 września do 15 października 2017 r. do organizowania eventów w swych parafiach i wspólnotach.

Szczególnie cenna jest modlitwa o ochronę świata stworzonego oraz za ofiary ostatnich katastrof przyrodniczych. Honorowym patronem akcji jest Prymas Polski abp Wojciech Polak.

REFA na rozpoczęcie akcji zorganizowało w Krakowie koordynowany przez Kaspra Jakubowskiego rodzinny spacer do kamieniołomu Libana na eksplorację dzikiej przyrody w wielkim mieście, wspólną modlitwę i eko-piknik. Zaś w Toruniu nad brzegiem Wisły odbyła się prowadzona przez o. Stanisława Jaromiego modlitwa za doświadczonych huraganem mieszkańców pobliskich Borów Tucholskich i o pojednanie w konfliktach ekologicznych w Polsce. O. Stanisław uczestniczył też na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w debacie poświęconej psychologii prośrodowiskowej w ramach Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej a na Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym prezentował temat „Nowa duchowość uważna na ubogich i stworzenie według Laudato si’”.

Dla wspólnot i parafii chcących się zaangażować w działania REFA przygotował materiały pomocnicze opublikowane na portalu ŚwiętoStworzenia.pl w tym propozycję specjalnego nabożeństwa o ochronę stworzenia z encykliką Laudato si’. DNI MODLITWY O OCHRONĘ STWORZENIA.

Zaś 28 września 2017 r. organizuje w Krakowie konferencję poświęconą dzikiej przyrodzie naszych miast, która zakończy się specjalną celebracją na łące papieskiej na krakowskich Błoniach. Będzie to podsumowanie kampanii REFA „Oswajamy przyrodę miasta i okolic”. Program i zaproszenie na konferencję można zobaczyć tu: KONFERENCJA.

Taki też tytuł ma specjalna publikacja przygotowana dla wszystkich uczestników konferencji i rodzinnych spacerów będąca przewodnikiem po nieużytkach i dzikiej naturze, gdzie m. in. przyrodnicy zachęcają do spędzania czasu z dziećmi i radosnego poznawania niezwykłych miejsc w okolicy.

CZAS DLA STWORZENIA towarzyszy światowemu dniu modlitw o ochronę świata stworzonego, który zwykle jest obchodzony 1 września, równocześnie z analogicznym dniem w Kościele prawosławnym. W tym roku był on wsparty przez wspólne przesłanie papieża Franciszka i patriarchy ekumenicznego Bartłomieja. 

REFA organizuje akcję już po raz drugi. W ubiegłorocznych obchodach z inicjatywy franciszkańskich ekologów w różnych miejscach kraju odbyło się 14 celebracji Dnia Stworzenia w 8 diecezjach.

Dwa lata temu w specjalnym dekrecie Franciszek pisał: „To okazja, aby podziękować Bogu za wspaniałe dzieło, które Bóg powierzył naszej opiece, błagać o Jego pomoc w ochronie stworzenia, jak i Jego przebaczenie za grzechy popełnione przeciwko światu, w którym żyjemy… Upraszam dla tej inicjatywy wstawiennictwa Maryi, Matki Bożej i świętego Franciszka z Asyżu, którego pochwała stworzeń inspiruje tak wiele mężczyzn i kobiet dobrej woli do życia w chwale Stwórcy i poszanowania stworzenia”. Stąd nasze daty celebracji, gdzie w centrum jest święto św. Franciszka z Asyżu – patrona ekologów.

sjTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij