Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Rozważaj i głoś Ewangelię wg św. Łukasza. Ewangelia do czytania, słuchania, modlenia się i dzielenia.

12.05.2015 Zew Bratni

Rozważaj i głoś Ewangelię wg św. Łukasza

Ewangelia do czytania, słuchania, modlenia się i dzielenia

Silvano Fausti S.I., Vincenzo Canella

 

Każda Ewangelia jest niepowtarzalna i wyjątkowa. Często nie potrafimy tego dostrzec, gdyż nasza znajomość Ewangelii bywa fragmentaryczna i wybiórcza. Fragmenty zaczerpnięte z liturgii nie wpisują się w pewien ciąg zdarzeń, a my nie znając stylu i umiejętności pisarskich każdego z Ewangelistów nie potrafimy dostrzec różnic i w pełni zrozumieć myśli przewodniej. Tylko lektura podążająca zgodnie z kierunkiem narracji ukazuje dobrze znane epizody w całkiem innym świetle, pozwalając odkryć mniej istotne elementy i lepiej przeniknąć ogólne przesłanie tekstu, aby nie dopatrywać się w Ewangelii tego, czego ona nie mówi!

Książka ta jest jednym z najważniejszych komentarzy pomocnych w zrozumieniu Ewangelii wg św. Łukasza i jej wartości dla naszej wiary. Wyróżnia się głęboką wiedzą, zwięzłością, prostotą i przejrzystością. Św. Łukasz, jako autor jest nam najbliższy ze względu na swoją mentalność i kulturę, jasność wypowiedzi i dbałość o wyjaśnienia, ze względu na sztukę pisarską i wrażliwość.

Z bystrością zastanawia się nad problemami, nad którymi i my się zastanawiamy: co to oznacza, że Chrystus nas zbawił i jakie zbawienie nam przyniósł, skoro ciągle widzimy w nas i wokół nas tyle zła? Łukasz pokazuje nam Syna Bożego jako Zbawiciela wszystkich ludzi, przykładając jednak szczególną uwagę do grzeszników i ubogich. Ewangelia Łukaszowa to przesłanie miłosierdzia, które wzbudza ufność, spokój i radość. Dante Alighieri nazywa Łukasza „pisarzem łagodności Chrystusa”, bowiem głównym tematem jego dzieła jest: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36).

Św. Łukasz, człowiek uczony i wrażliwy, kochający przejrzystość, rozpoczyna Ewangelię prologiem w eleganckim klasycznym stylu, w którym wyjaśnia i przedstawia Teofilowi, iż zebrał i przeanalizował źródła (a wśród nich większość Ewangelii według św. Marka), że rozmawiał z naocznymi świadkami i dokładnie zbadał wszystko, „abyś  się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono” (Łk 1,3-4).

Prezentowany tekst prowadzi Czytelnika za rękę i pomaga mu stawiać pierwsze kroki w lectio divina Ewangelii według św. Łukasza.

 

Bezpośredni link do książki:

Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew”

ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

 

 

 

 Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij