Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Rzym. Hagiograf św. Franciszka.

26.06.2016

Pod redakcją o. Emila Kumki zostały opublikowane w Rzymie Akta sympozjum o Tomaszu z Celano - hagiografie świętego Franciszka. 

Dnia 29 stycznia 2016 roku odbyło się w Rzymie Sympozjum Międzynarodowe zatytułowane: Tomasz z Celano hagiograf świętego Franciszka, zorganizowane przez Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury – Seraphicum Braci Mniejszych Konwentualnych.

Po pięciu miesiącach zostały opublikowane, pod tym samym tytułem, Akta tego wydarzenia naukowego pod redakcją o. Emila Kumki OFMConv. Sympozjum miało miejsce w Auditorium Wydziału i uczestniczyło w nim około 500 osób, (przedstawiciele ludności i władz Celano, Val di Varri i Tagliacozzo, bracia z Prowincji Abruzji i Molise OFMConv oraz Prowincji Abruzji OFM, studenci z Papieskiego Uniwersytetu Antonianum, studenci Seraphicum oraz innych placówek naukowych OFMConv, OFM i OFMCap, przedstawiciele świata naukowego, czasopism franciszkańskich, masmediów rzymskich i lokalnych z Abruzji).

Sympozjum było podzielone na dwie sesje (przedpołudniowa i popołudniowa) z wygłoszonymi sześcioma referatami i podsumowaniem. Ich porządek został ściśle zachowany w publikacji Aktów.

Po słowie wstępnym od redaktora wydania o. Emila Kumki, następuje przedmowa profesora Franco Cardini, jednego z najbardziej uznanych znawców mediewistyki we Włoszech i profesora katedry Historii średniowiecza na Uniwersytecie we Florencji.

Referaty poprzedzone są dwoma przemówieniami, pierwsze z nich biskupa Pietro Santoro, Ordynariusza diecezji Avezzano, na której terytorium znajdują się wszystkie najważniejsze miejsca związane z pierwszym biografem Świętego z Asyżu (Celano – miejscowość narodzin, Val di Varri – Sante Marie – miejsce ostatnich lat jego życia i śmierci, Tagliacozzo – miejsce spoczynku relikwii brata Tomasza z Celano, gdzie są otoczone kultem lokalnym i gdzie jest on wzywany przez mieszkańców jako „błogosławiony”); zaś drugie o. Domenico Paoletti OFMConv, ówczesnego Dziekana Wydziału, które wprowadziło uczestników w strukturę i w cel Sympozjum. To spotkanie naukowe wpisuje się w trwający od lat 60-tych XX wieku proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny brata z Abruzji, i ma przyczynić się do lepszego odkrycia i wyakcentowania heroiczności cnót twórcy hagiografii franciszkańskiej.

Konferencje zostały wygłoszone przez ekspertów hagiografii franciszkańskiej i historii średniowiecza oraz osób zaangażowanych w procesie Sługi Bożego Tomasza z Celano.

Pierwszy referat autorstwa Filippo Sedda, historyka średniowiecza, nosi tytuł: „Nieszczęśliwa historia” Tomasza z Celano od średniowiecza do początków XX wieku, i traktuje o historiografii pierwszego biografa św. Franciszka.

Autorem drugiej konferencji jest arcybiskup Benevento Felice Accrocca, jeden z najbardziej znanych ekspertów hagiografii franciszkańskiej w Europie, który otrzymał nominację biskupią od papieża Franciszka kilka dni po Sympozjum. Jego referat jest zatytułowany: „Świątobliwe zwierciadło świętości Pana”. Franciszek opowiedziany przez Tomasza z Celano.

Trzecie wystąpienie pod tytułem Klara i wspólnota ze św. Damiana w dziele hagiograficznym Tomasza z Celano, należy do o. Marco Guida OFM, historyka średniowiecza i eksperta hagiografii świętej Klary.

Czwarty referat, którego autorem jest profesor Jacques Dalarun, mediewista i badacz rękopisów średniowiecznych, odkrywca i wydawca wydania krytycznego w 2015 nowej, nieznanej wcześniej biografii Świętego z Asyżu: Żywot naszego błogosławionego ojca Franciszka, która wyszła spod pióra Tomasza z Celano, nosi tytuł: Nowy Franciszek w odnalezionym żywocie Tomasza z Celano. (O tym odkryciu i znaczeniu nowego żywota zobacz: http://www.franciszkanie.pl/artykuly/odkrycie-nowej-biografii-sw-franciszka; oraz E. Kumka, Sensacyjne odkrycie średniowiecznego manuskryptu, w: Posłaniec św. Antoniego z Padwy, dwumiesięcznik franciszkański, nr 3, maj/czerwiec 2016, str. 25-27).

Piąta konferencja, autorstwa o. Emila Kumki OFMConv, historyka i franciszkanisty, jest zatytułowana: Kult oddawany bratu Tomaszowi z Celano na przestrzeni wieków.

Szósty referat, którego autorem jest Giuseppe Casarin, współpracownik zewnętrzny przy Postulatorze generalnym dla redakcji Positio w procesie Sługi Bożego Tomasza z Celano, nosi tytuł: „Negotium sanctitatis” Tomasza z Celano. Status quaestionis.

Do Aktów została dołączona krótka uzupełniająca relacja (niewygłoszona podczas Sympozjum), o. Angelo Paleri OFMConv, Postulatora generalnego, na temat najnowszej historii i przebiegu procesu beatyfikacyjnego w ostatnich latach w Rzymie. Nosi ona tytuł: Tomasz z Celano. Fakty związane z beatyfikacją.

Całość publikacji jest zamknięta Podsumowaniem autorstwa o. Luciano Bertazzo OFMConv, historyka i dyrektora Centrum Studiów Antoniańskich w Padwie, który był moderatorem niniejszego Sympozjum.

Książka została opublikowana w wydawnictwie Wydziału Teologicznego św. Bonawentury: Casa Editrice Miscellanea Francescana.

Emil Kumka OFMConvTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij