Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Sakra biskupia o. Edwarda Kawy

21.06.2017 . kg

Lwów | Klasztor pw. św. Franciszka z Asyżu

W środę 21 czerwca 2017 r., mimo dnia roboczego, już przed godziną dziesiątą w Katedrze Lwowskiej zgromadziły się setki wiernych nie tylko ze Lwowa i okolic, ale i z Mościsk, Bołszowiec, Maćkowiec, Boryspola i Kremenczuka. Byli również goście, głównie osoby duchowne, z zagranicy: z Polski, Rosji, Uzbekistanu, Słowacji, Węgier i Włoch. Tuż po godzinie dziesiątej, po odczytaniu komunikatów i dźwięcznym sygnale dzwonka w drzwiach Katedry ukazała się uroczysta asysta. Za krzyżem podążali ministranci, akolici i diakoni, a dalej kilkudziesięciu biskupów obrządku rzymskokatolickiego i obrządków wschodnich z arcybiskupem Światosławem Szewczukiem, arcybiskupem większym kijowsko-halickim, zwierzchnikiem Kościoła greckokatolickiego. Prowincjał franciszkanów o. Marian Gołąb wraz z asystentem generalnym o. Jackiem Ciupińskim, biskup nominat o. Edward Kawa oraz Nuncjusz Apostolski na Ukrainie arcybiskup Claudio Gugerotti wraz z miejscowym ordynariuszem arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, który przewodniczył uroczystej koncelebrze. W progi Katedry Lwowskiej wkroczył kolejny, piąty już biskup franciszkański tej diecezji.

O. biskup nominat Edward Kawa przez ostatnie lata pełnił posługę delegata prowincjała dla pięciu klasztorów franciszkańskich na Ukrainie. Pochodzi z przygranicznych Mościsk, które wydały w ostatnich latach wielu kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych. Warto wspomnieć, że rodzony brat o. biskupa Edwarda, o. Stanisław Kawa, jest również franciszkaninem z klasztoru św. Antoniego we Lwowie i pracuje w Kurii Lwowskiej jako prawnik.

Kiedy nadszedł czas obrzędu święceń biskupich, prowincjał o. Marian Gołąb przedstawił bullę papieską, która została w całości odczytana. Po upewnieniu się, że wszystkie formalności zostały dokonane a biskup nominat jest gotów do przyjęcia sakry, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wygłosił kazanie. Nawiązał do wielowiekowej tradycji franciszkańskiej w diecezji oraz zachęcił biskupa Edwarda do kontynowania trudnej misji pokoju i pojednania na Ukrainie.

Po homilii nastąpił obrzęd święceń, którego głównym elementem jest nałożenie rąk przez biskupów konsekratorów. Obrzędy uzupełniające to nałożenie księgi Ewangelii, namaszczenie świętymi olejami oraz przekazanie insygniów biskupich: piuski, mitry, pastorału i pierścienia, na których nie zabrakło elementów franciszkańskich: znaku tau i relikwii błogosławionych męczenników z Pariacoto – o. Zbigniewa i o. Michała w pierścieniu, czy symbolu paska franciszkańskiego z trzema węzłami na pastorale. Na zakończenie liturgii głos zabrał nuncjusz, arcybiskup Claudio Gugerotti, który wzywał biskupa Edwarda do radosnego głoszenia Ewangelii i życzliwego pasterzowania, a prowincjał o. Marian Gołąb zaznaczył, jak wiele franciszkanizmu jest w Katedrze Lwowskiej przechowującej relikwie bł. biskupa Jakuba Strzemię – franciszkanina. Wspomniał, że mitra biskupa Edwarda zawiera krzyż ostatniego biskupa o. Rafała Kiernickiego oraz nitkę z mitry bł. Jakuba Strzemię, co nawiązuje do tradycji biskupów franciszkańskich. W końcu głos zabrał sam biskup Edward Kawa, dziękując Bogu za drogę wiary, jaka doprowadziła go do dnia dzisiejszego, rodzicom za dar życia i wychowanie, i zakonowi za formację w braterskiej wspólnocie. Prosił o modlitwę i dobre przyjęcie w diecezji, aby mógł wypełnić zadaną mu misję i pokładane w nim nadzieje.

oBS

fot. oBS

fot. Vita JakubowskaTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij