Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

„Ślubuję żyć…”

28.09.2021 Jan Maria Szewek

Po roku postulatu i roku nowicjatu w sobotę 25 września 2021 r. ośmiu franciszkanów (siedmiu z Polski i jeden z Ukrainy) złożyło profesję zakonną. Ślubowali oni przez jeden rok żyć w posłuszeństwie bez własności i w czystości. Uroczystości w sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej przewodniczył prowincjał br. Marian Gołąb z Krakowa, a okolicznościowe kazanie wygłosił kustosz prowincjalny br. Stanisław Kawa ze Lwowa.

„Dziś jest ważny, świąteczny dzień! Świadczy o tym grono zebranych gości. Podniosła liturgia też jest tego świadectwem. Oto kilku młodych ludzi, wbrew współczesnym trendom, nie zważając na surową krytykę Kościoła, pragną tak jak św. Franciszek odbudować ten poraniony, znękany Kościół, wspólnotę ludu Bożego” – rozpoczął kaznodzieja. 

„Dziś wybierają na rok drogę rad ewangelicznych, rad Chrystusa, drogę profesji zakonnej, ślubując Bogu posłuszeństwo, ubóstwo i czystość. Idą za zachętą Zbawiciela: ‘Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie; niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje’” – kontynuował.

„Śluby zakonne to właśnie radykalne pójście za Jezusem, życie w prawdzie, którą On głosił. Ta droga krzyża prowadzi do bycia darem dla innych, a to zakłada inną logikę niż ta, którą świat proponuje” – tłumaczył wyższy przełożony Kustodii Krzyża Świętego na Ukrainie.

„Nie pytaj kim będziesz w zakonie, lecz za św. Franciszkiem pytaj: ‘Panie, co chcesz abym czynił?’” – dodał.

„Życie ślubami zakonnymi, to cytując słowa św. Pawła z Listu do Kolosan, jest ‘szukaniem tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga’. To rozmyślanie o tym, co przewyższa rzeczy ziemskie, żeby Chrystus w waszym życiu ukazał się w chwale i wy razem z nim. Ta droga to także ciężar, jak wspomniałem, to także krzyż, ale Pan powiedział do uczniów, że jeżeli ktoś chce pójść za Mną niech się wyrzeknie siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Ale tam, gdzie jest krzyż, tam również jest obecna łaska” – przekonywał neoprofesów.

Br. Kawa przywołał, królującą na kalwaryjskim wzgórzu Matkę Bożą, od której bracia powinni się uczyć bezwarunkowego zaufania Bogu.

Mówił też o przywołanych przez prowincjała na początku Eucharystii Czcigodnym Słudze Bożym Wenantym Katarzyńcu, św. Maksymilianie Marii Kolbem i o błogosławionych męczennikach z Pariacoto: Zbigniewie Strzałkowskim i Michale Tomaszku.

„Kiedy składamy Bogu w ofierze swoje życie, rodzi się w nas oczywiste pytanie: co otrzymam w zamian za tę ofiarę ze swojego życia? Warto pytać dalej: Co w zamian otrzymał św. Maksymilian Maria Kolbe składając swoje życie za bliźniego? Idąc dalej, warto pytać jeszcze: Co w zamian otrzymali nasi współbracia męczennicy błogosławieni Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek? Co ma z tego pochowany tuż obok Czcigodny Sługa Boży Wenanty Katarzyniec?”

Kustosz z Ukrainy udzielił im odpowiedzi, cytując fragment, czytanej wcześniej Ewangelii: „Gdy więc Syn Człowieczy przybędzie wraz ze swymi aniołami w blasku chwały swojego Ojca, wtedy odpłaci każdemu zgodnie z jego postępowaniem”.

Na zakończenie Eucharystii prowincjał br. Marian Gołąb podziękował braciom neoprofesom, że składając śluby, tym samym złożyli świadectwo swojej odwagi, mądrości i wiary w Trójjedynego Boga; że uwierzyli w głos Boga, który ich powołał do życia franciszkańskiego; że zaufali Jego natchnieniom; że pozwolili się pociągnąć i poprowadzić.

„Profesja jest uwielbieniem Boga. Niech to uwielbienie trwa!” – życzył.

Wyższy przełożony podziękował rodzinom, przyjaciołom, wychowawcom, współbraciom za obecność w życiu tych, którzy złożyli śluby i prosił o modlitwę za nich. Podobnie uczynili neoprofesi.

jmsTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij