Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Sprawiedliwy czy miłosierny?

02.04.2022 Andrzej Prugar

„Jezus nachyliwszy się pisał…”. Dwa razy Jezus pochyla się w scenie osądzania kobiety przez faryzeuszów (J8,6b.8), to znaczy wybiera bliskość ziemi, bliskość kamiennej posadzki na terenie świątyni. Nie chce górować. To inni patrzą na Niego z góry. A może Pan chce naszego uniżenia z Nim? My potrafimy „górować”, to znaczy pytać w nieskończoność, zestawiać rzeczy i słowa tak, aby zaświadczyły nawet przeciwko Bogu. Na przykład: Bóg jest za bardzo miłosierny, albo jest zbyt sprawiedliwy. Jest niesprawiedliwy, ani nie jest miłosierny, bo tak to czuję. Jeszcze może być i tak: napewno jest miłosierniejszy niż sprawiedliwszy, albo jeszcze odwrotnie. Pochylenie Jezusa jest ściśle związane z pisaniem palcem po ziemi. Co Jezus pisze? Co nam chce przekazać? Do czego wezwać? Tylko ten, kto się pochyli z Nim, zbliży się Niego, stanie się pokorny, kto zacznie czytać to, co napisał, zostawił, przeżył, może wtedy osądzić swoje myśli czy nie są pułapką własnej, ludzkiej i faryzejskiej inteligencji.

„Otworzę drogę na pustyni...” Pierwsze czytanie, piątej niedzieli Wielkiego Postu, mówi o obietnicy nowej drogi na pustyni. Najpierw Żydzi przeżyli pełną Bożych interwencji wędrówkę przez pustynię - z Egiptu do Kanaanu. Naród wybrany znalazł się jednak ponownie w niewoli przez swoje grzechy. Prorok zapowiada nowe wyjście z Babilonii i powrót po niewoli do kraju (Iz 43,16-21). Bóg potrafi otworzyć nową drogę przez pustynię, aby syn marnotrawny - po hańbie tułaczki - wrócił do domu ojca. Ostatecznie droga nowa, to Jezus Chrystus, w którym objawiła się sprawiedliwość Boża. Boża sprawiedliwość jest inna niż ludzka. Nazywa rzeczy po imieniu i bierze na siebie zapłatę za grzech. Nam ofiarowuje wolność, ukazując zło grzechu. Św. Paweł, pragnie poznać, znaleźć się i głosić właśnie Bożą sprawiedliwość, a nie ludzką (por. Flp 3,8-14).

„Ja ciebie nie potępiam...”. Jezus dwukrotnie schylił się, dwukrtonie też wyprostował się. Najpierw uwolnił faryzeuszów. Odkryli, że są również grzesznikami i, że grzechu nie należy wykorzystywać dla wyższości, alibi, spisku, manipulacji wobec innych. Nie potępił faryzeuszów, nie potępił kobiety, ani każdego z nas, nie przeciwstawił również sprawiedliwości miłosierdziu, ale ściśle ze sobą połączył. Grzech nazwał po imieniu: „Nie grzesz więcej” (J 8,11), to znaczy zgrzeszyłaś. Nie potępiam Cię, ale grzech Twój biorę na siebie! Ty „idź i nie grzesz więcej”. To znaczy żyj, rośniej, bądź kreatywna w dobrym, a nie w złym. To jest nowa droga przez pustynię. Pochylenie się Boga pośród nas jest po to, aby grzechy nie tylko nazwać, ale wziąć na Siebie i ukazać skutki zła. Pochylenie się Jezusa ostatecznie zmiażdżyło Go na krzyżu. „Zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6,23). Tak właśnie, sprawiedliwie stało się z Chrystusem - objawił sprawiedliwość Boga - umierając za nasze grzechy. Jednocześnie objawił miłosierdzie, bo kiedy grzech nazywam po imieniu i staję przed Ukrzyżowanym mogę przyjąć przez wiarę przebaczenie i zbawienie. Mogę wyspowiadać się i żyć, czynić dobro, chodzić w bieli: "choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna" (Iz 1,18,b). 

Czy mogę nadal uważać grzech za coś rozwijającego? Jeśli ze św. Pawłem poznaję dzieło Chrystusa i nowe życie w Nim, wiem jak inne i jak piękne jest życie w Nim, i jak okropne jest życie poza Nim, poza łaską. Odkrywam, jak wiele wycierpiał z powodu mojej głupoty, jak wiele cierpi z powodu mojego niedowierzania, wymądrzania się na temat tego, co jest dobre, a co jest złe. Kto poznał w Jezusie Bożą sprawiedliwość, odkrywa również nieskończone miłosierdzie Boże, inaczej patrzy na grzech i grzesznika. Widzi w Jezusie zupełnie nową drogę, którą zaczyna iść oraz swoim życiem - jak Maria Magdalena - woła innych na drogę Ewangelii. Nie przez „górowanie”, ale pochylenie się na wzór Jezusa.

Andrzej Prugar OFMConv

fo.: fr.ap, Kalwaria Pacławska, widok z kaplicy Ukrzyżowania, 31-III-2022 r.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij