Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Stary Sącz. Klasztor św. Kingi.

24.07.2015

Starosądecki klasztor założony został w XIII w. przez św. Kingę, wkrótce po przybyciu pierwszych klarysek do Polski w 1281 roku. Św. Kinga troszczyła się o klasztor, a w 1288 roku sama do niego wstąpiła. Zmarła w 1292 roku i tu została pochowana.

Sądecki klasztor jest dzisiaj jednym z siedmiu klasztorów sióstr klarysek w Polsce (pozostałe znajdują się w Krakowie, Miedniewicach, Sitańcu k. Zamościa, Skaryszewie, Sandomierzu i w Kaliszu). Przebywa w nim obecnie ok. trzydziestu sióstr. Na swoje utrzymanie siostry pracują m.in. wyrabiając komunikanty, opłatki czy szyjąc szaty liturgiczne. Siostry klaryski żyją za klauzurą, nie opuszczają klasztornych murów.

Klasztor w Starym Sączu - Sanktuarium Pani Ziem Sądeckich - Świętej Kingi, od wieków odwiedzany jest przez pielgrzymów z całej Europy. 16 czerwca 1999 roku, Jan Paweł II w obecności ponad 600 tysięcy pielgrzymów, dokonał tu kanonizacji błogosławionej Kingi.

Biblioteka klasztorna kryje wiele cennych manuskryptów. Odkryte zostały m.in. fragmenty manuskryptu muzycznego, będącego repliką znanych kodeksów przechowywanych we Florencji i Wolfenbuttel (II poł. XII w.), sprowadzonego najprawdopodobniej z Francji. Znalazł się tutaj również 4-głosowy konduktus "Omnia Beneficia", który nie ma odpowiednika w znanych dotąd rękopisach zagranicznych, w związku z czym przypuszcza się, że mógł powstać w Starym Sączu; byłby to zatem najstarszy zabytek polskiej muzyki polifonicznej. 

O bogatej tradycji muzycznej klasztoru starosądeckiego świadczą zapiski archiwalne, zachowane nuty i instrumenty. Od kilku lat w Starym Sączu odbywa się Festiwal Muzyki Dawnej, który przyciąga rzesze melomanów z kraju i zza granicy.

pwb

foto: Wikimedia Commons

oficjalny portal internetowy klasztoru sióstr klarysek w Starym SączuTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij