Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Św. Feliks z Kantalicjo

18.05.2017 kg .

ISF - Kraków | Instytut Studiów Franciszkańskich

18 maja Kościół wspomina św. Feliksa z Kantalicjo, kapucyna, kwestarza, ewangelizatora i przyjaciela św. Filipa Neri. Choć był analfabetą, słuchali się go arystokraci i prałaci kurii papieskiej. Jest patronem dzieci, kobiet w stanie błogosławionym oraz bezdzietnych małżeństw. Módlmy się za jego wstawiennictwem!

Litania do świętego Feliksa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, módl się za nami!

Święta Panno nad pannami,

Święty Ojcze Franciszku,

Święty Feliksie, Duchowny synu św. Franciszka,

Święty Feliksie, Z pobożnych rodziców zrodzony

Święty Feliksie, Niebieską mądrością napełniony

Święty Feliksie, Anielską pomocą posilony

Święty Feliksie, Do zakonu świętego Franciszka wezwany

Święty Feliksie, Miłośniku czystości

Święty Feliksie, Naśladowco najściślejszego ubóstwa

Święty Feliksie, Zwierciadło posłuszeństwa

Święty Feliksie, Wzorze wstrzemięźliwości

Święty Feliksie, Różo cierpliwości

Święty Feliksie, Uzdrowienie chorych

Święty Feliksie, Pocieszycielu strapionych

Święty Feliksie, Proroku przyszłych rzeczy

Święty Feliksie, Wzgardzicielu świata

Święty Feliksie, Skarbnico cnót świętych

Święty Feliksie, Wyznawco Imienia Jezusowego

Święty Feliksie, Postrachu szataństwa

Święty Feliksie, Uwolnienie opętanych

Święty Feliksie, Wskrzesicielu umarłych

Święty Feliksie, Ustawiczny sprawco cudów

Święty Feliksie, Przez żywą wiarę twoją

Święty Feliksie Przez namaszczenie z trumny twojej olejkiem płynącym przywrócicielu zdrowia

Święty Feliksie Osobliwy patronie pożądanej szczęśliwości

Święty Feliksie Wspomożycielu i Obrońco nasz

Święty Feliksie Opiekunie chorych i konających

Święty Feliksie, Stroskanych matek pociecho

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.

Bądź nam miłościw, wybaw nas Panie.

Od gniewu Twego

Od sideł szatańskich

Od ciężkiej choroby i wszelkiej słabości

Od nagłej śmierci i wiecznego potępienia

Przez zasługi świętego Feliksa

W dzień sądu Twego

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas panie

Abyś nam grzechy odpuścić raczył

Abyś karanie od nas oddalić raczył

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył

Abyś Boskiej miłości ogień w nas rozżarzyć raczył

Abyś zasług i przyczyn św. Feliksa nas uczestnikami uczynić raczył

Abyś wszystkim czcicielom św. Feliksa miłościwym być raczył, wysłuchaj nas Panie

Abyś nas wysłuchać raczył, prosimy Cię wysłuchaj nas Panie

Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Modlitwa

Boże, któryś błogosławionemu Feliksowi, wyznawcy Twojemu, ewangeliczną prostotą i życia niewinnością w kościele Twoim jaśnieć dozwolił, spraw, abyśmy przykładami i prośbami Jego nauczeni i wspomożeni, do Jezusa Chrystusa, którego On na ziemi, w duchu, na rękach swych piastował, szczęśliwie przyjść mogli. Przez tegoż Chrystusa który z Tobą żyje i króluje na wieki. Amen.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij