Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Św. Franciszek i Ubogie Panie od Świętego Damiana (I). Obietnica

25.04.2022 Emil Kumka

Franciszkanie.pl | Redakcja portalu

Budowla duchowa, jak nazywa rodzinę żeńską bractwa minoryckiego Tomasz z Celano, była dla Asyżanina częścią umiłowaną, chociaż odnosił się do Ubogich Pań z dużą roztropnością i ostrożnością – pisze o. Emil Kumka o początkach Zakonu św. Klary.

Nie wypada pominąć milczeniem wspomnienia o budowli duchowej, jaką zainicjował święty Ojciec oświecony Duchem Świętym. Założył ją w tym samym miejscu, w którym przedtem naprawił kościół materialny, wszakże o wiele bardziej szlachetną od tej ziemskiej, celem pomnożenia ojczyzny niebieskiej. Nie należy mniemać, że Chrystus przemówił do niego z drzewa krzyża celem nakłonienia go do naprawy domu bliskiego zagłady i ruiny, i to w sposób tak zdumiewający, że słuchających napawa lękiem i wywołuje cierpienie. Ale, jak to niegdyś przepowiedział Duch Święty, miał tu powstać zakon świątobliwych dziewic, który niby zbiór szlifowanych żywych kamieni (por. 1P 2,5) posłuży kiedyś do restaurowania domu w niebie. Rzeczywiście, w tym miejscu zaczęły się zbierać dziewice poświęcone Chrystusowi, a potem dołączały do nich inne z różnych stron świata, przyrzekając dążenie do jak największej doskonałości w zachowaniu najwyższego ubóstwa i wszystkich cnót. Chociaż Ojciec stopniowo odsuwał od nich swoją obecność cielesną, to jednak roztaczał nad nimi swą serdeczną troskę w Duchu Świętym (Mt 3,11). Kiedy Święty poprzez liczne dowody wykazujące ich najwyższą doskonałość poznał, że gotowe są znieść dla Chrystusa wszelkie ofiary i podjąć się największych trudów, a nie chcą odstąpić nigdy od świętych przykazań, przyrzekł im oraz innym, co w podobnym trybie życia przyrzekną ubóstwo, nieść zawsze i stale swoją i swoich braci pomoc i radę. Dopóki żył, zawsze dotrzymywał tego przyrzeczenia, a gdy był bliski śmierci z wielką troskliwością polecił, by zawsze już tak pozostało. Mówił, że bracia i ubogie niewiasty wyszli z tego świata w jednym i tym samym duchu. Braciom, którzy dziwili się, że nieczęsto odwiedza osobiście tak świątobliwe służebnice Chrystusa, odpowiadał: „Kochani, nie myślcie, że ich nie miłuję w sposób doskonały. […] Ale daję wam przykład, abyście tak, jak ja czynię, czynili. Nie chcę, żeby ktokolwiek samowolnie narzucał się do odwiedzania ich, ale polecam wyznaczać do posługiwania im tych, co się opierają temu i bardzo ociągają. Mają to być mężowie uduchowieni, wypróbowani godnym i długim życiem zakonnym” (Mem 204-205).

 

Ten obszerny fragment z Memoriału wskazuje na podstawę jedności dwóch rodzin zakonnych, których założycielem za natchnieniem Ducha Pańskiego był Franciszek. Budowla duchowa, jak nazywa rodzinę żeńską bractwa minoryckiego Tomasz z Celano, była dla Asyżanina częścią umiłowaną, chociaż odnosił się do Ubogich Pań z dużą roztropnością i ostrożnością. Według podania hagiograficznego zapisanego tutaj oraz w numerze 13 naszej biografii („Wszystkich jak najżarliwiej zachęcał do pomocy przy naprawie tego kościoła i mówiąc po francusku, jasnym głosem przepowiadał wszystkim słuchającym, że w przyszłości będzie tu klasztor świętych dziewic poświęconych Chrystusowi”), już w momencie naprawy kościółka Świętego Damiana, Franciszek widział w nim obecność wspólnoty świętych sióstr. Pozostawiając na boku wszelkie dywagacje dotyczące proroctwa powstania II Zakonu jeszcze przed narodzinami męskiej gałęzi, przekaz tego opisu jest jasny i niepozostawiający wątpliwości. Siostry i Bracia mają ten sam fundament duchowy i dążą do doskonałości poprzez przeżywanie Ewangelii ślubując życie bez własności, posłuszeństwo i czystość w służbie Bogu. Dlatego Święty opiekował się Ubogimi Paniami i nakazał, aby było to czynione przez Braci, dopóki istnieją obydwie Rodziny zakonne. Od tego testamentu duchowego ofiarowanego Siostrom nic nie zwalnia Braci. 

Emil Kumka OFMConvTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij