Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Św. Jan XXIII - tercjarz franciszkański wybrany na papieża

28.10.2021 . kg

28 października 1958 r. na papieża wybrany został Angelo Giuseppe Roncalli. Dziś znamy go jako św. Jana XXIII. Zawsze patrzył wprost w obiektyw i uśmiechał się, palił fajkę, a zanim został głową Kościoła był patriarchą Wenecji i tercjarzem franciszkańskim. Za życia nazywano go „dobrym papieżem Janem”, „Janem Uśmiechniętym” i „Janem Pokornym”. Beatyfikowany w 2000 r. przez Jana Pawła II, a kanonizowany wraz z nim w roku 2014.

Angelo Giuseppe urodził się w Sotto il Monte (dziś na cześć papieża Sotto il Monte Giovanni XXIII) we Włoszech w roku 1881. Pochodził z ubogiej rolniczej rodziny. Ukończył trzyklasową wiejską szkołę powszechną, a później uczył się u miejscowego proboszcza. W roku 1891 dostał się do gimnazjum, a 2 lata później rozpoczął naukę w małym seminarium duchownym w Bergamo. Zawdzięczał to finansowemu wsparciu proboszcza. W 1896 r. wstąpił w szeregi Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Mając 19 lat był już na III roku teologii. W roku 1901 został przeniesiony do seminarium papieskiego w Rzymie jako stypendysta. 2 lata później otrzymał święcenia diakonatu, a w sierpniu 1904 r. święcenia prezbiteriatu. Tuż przed święceniami uzyskał doktorat z teologii. Jeszcze w tym samym roku zgłosił się na wydział prawa kanonicznego, ale musiał przerwać studia ponieważ otrzymał funkcję sekretarza nowego biskupa Bergamo. Pełnił ją przez 10 lat, wykładając jednocześnie historię Kościoła i apologetykę w seminarium duchownym. 

W 1915 r. został powołany do wojska, gdzie najpierw był sanitariuszem, a następnie kapelanem. W roku 1925 papież Pius XI mianował go Oficjałem w Bułgarii oraz tytularnym arcybiskupem Areopolis. Na swoje hasło biskupie wybrał Obedientia et Pax (Posłuszeństwo i Pokój). Był delegatem apostolskim w Bułgarii, w Turcji i Grecji. W trakcie II wojny światowej, korzystając ze statusu dyplomatycznego, pomagał ludziom prześladowanym przez nazistów, m.in. wysyłając do Palestyny podrobione świadectwa chrztu i imigracji dla żydów węgierskich. Ambasador niemiecki Franz von Papen uznał, że przyszły papież uratował ok. 24 tysięcy żydów. Pod koniec wojny został mianowany nuncjuszem apostolskim w Paryżu, a po wojnie stałym obserwatorem przy UNESCO.

W roku 1953 został mianowany kardynałem i patriarchą Wenecji. Był członkiem trzech kurialnych kongregacji: ds. Kościołów Wschodnich, Rozkrzewiania Wiary i ds. Zakonników.

Został wybrany na papieża podczas 3-dniowego konklawe w roku 1958. Kardynałowie ze względu na jego wiek (77 lat) uznali go za „papieża przejściowego”.

Więcej na: www.isf.edu.plTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij