Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Św. Józef - opiekun franciszkanów

19.03.2021 . kg

ISF - Kraków | Instytut Studiów Franciszkańskich

19 marca  Kościół wspomina św. Józefa, małżonka Najświętszej Maryi Panny i opiekuna franciszkanów. Konstytucje Zakonu Braci Mniejszych stwierdzają, że „wszyscy bracia będą czcić i naśladować św. Józefa, opiekuna zakonu, przedziwny wzór życia zakonnego”.

Jeżeli chodzi o szczegóły życia św. Józefa musimy polegać na tym, co przekazały nam o nim Ewangelie. Poświęcają mu one 26 wersów i wymieniają jego imię tylko 14 razy. Osobą św. Józefa zajmują się wprawdzie także apokryfy opowiadające o rodzinie, małżeństwie, pracy i śmierci, jednak przesiąknięte są legendami i nie można ich traktować jako źródeł.

Według Ewangelii Józef jest zwyczajnym cieślą z Nazaretu. Może jednak, zgodnie ze słowami ewangelisty Łukasza, poszczycić się niezwykłym rodowodem. Jest bowiem synem Helego, którego drzewo genealogiczne przez króla Dawida i jego ojca Jessego, przez Noego i Seta, sięga do samego Adama (por. Łk 3,23-38).

W Polsce początki kultu św. Józefa sięgają przełomu XI i XII w. Rozkwit nabożeństwa do niego przypada na czasy baroku, a główne sanktuarium świętego, ze słynącym łaskami wizerunkiem, znajduje się w Kaliszu. Papież Jan XXIII, tercjarz franciszkański, w roku 1963 ofiarował do tego sanktuarium jako wotum swój pierścień. Inny tercjarz franciszkański na Stolicy Piotrowej, papież Pius IX,  w roku 1870 ustanowił św. Józefa patronem całego Kościoła. Nie są to jedyne związki cieśli z Nazaretu z franciszkanami. Przy wielu franciszkańskich świątyniach działały dawniej bractwa dobrej śmierci, których patronem jest św. Józef. Ten ruch pobożnościowy, skupiający czcicieli św. Józefa, przetrwał do dzisiaj. Obecnie jest znany pod nazwą Apostolstwa Dobrej Śmierci. Spośród tych wspólnot najbardziej znane jest Arcybractwo Męki Pańskiej, zwane Bractwem Dobrej Śmierci, które działa przy Bazylice św. Franciszka w Krakowie.

Więcej na temat św. Józefa na stronie internetowej Instytutu Studiów Franciszkańskich. Zapraszamy!Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij