Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Św. Maksymilian - człowiek miłosierdzia

19.02.2016

Święty Maksymilian czuł się zawsze otoczony Miłosierdziem Boga, doświadczał Bożego Miłosierdzia w swojej osobistej historii jako dar Pana Jezusa - podkreśla poruszająca refleksja s. Angeli Esposito, misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego, przygotowana z okazji Roku Miłosierdzia.

Św. Maksymilian Kolbe, człowiek miłosierdzia

Na początku Bulli wprowadzającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (Misericordiae vultus) Papież Franciszek, entuzjastycznie, kontempluje: „Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu. Ojciec «bogaty w miłosierdzie» (por. Ef 2, 4), gdy objawił Mojżeszowi swoje imię: «Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność» (Wj 34, 6), sprawił, że człowiek mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne sposoby i w wielu momentach historii. W «pełni czasów» (por. Ga 4,4), gdy wszystko było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi też i Ojca (por. J 14, 9).” (Mv 1).

Maryja, otoczona Miłosierdziem Boga, śpiewa w Magnificat, że Jego imieniem, dzięki któremu będzie znany z pokolenia na pokolenie (por. w. 50), jest Miłosierdzie.

Określenie „miłosierdzie” - z greckiego „eleos” - tłumaczy słowa hebrajskie „hesed” i „rachamim”. „Hesed” oznacza: dobroć, życzliwość, miłosierdzie, dar, wierność, przebaczenie. Poprzez „rachamim” zostaje wyrażona miłość macierzyńska, którą ma matka, która odczuwa wzruszenie dla dziecka, które nosi w swoim łonie. Chodzi o te wnętrzności, które opisuje nam prorok Ozeasz, poruszone ze współczucia dla nas (por. Oz 11,8). Istotą Boga jest ta miłość macierzyńska, która nie może nie kochać nas w naszej biedzie.

Dwa zatem słowa hebrajskie „hesed” i „rachamim” wyrażają miłość czułości, miłość czystej darmowości. Jest to miłość, która przyjmuje, wzrusza się i przebacza.

Maryja w spojrzeniu Boga, który pochyla się nad Nią, w Synu, którego nosi w łonie, rozpoznaje współczucie Boga. Rozpoznaje głębię Jego Serca, która jest głębią Serca czułego, miłosiernego.

Szczęśliwy zbieg okoliczności, że Rok Jubileuszowy zostanie otwarty w dniu 8 grudnia 2015 roku, staje się dla nas misjonarek, misjonarzy, wolontariuszy i rycerzy Niepokalanej motywem radości i zaangażowania, bo jak przypomina nam Papież:

„Ta uroczystość liturgiczna wskazuje sposób, w jaki Bóg działa już od początków naszej historii. Po grzechu Adama i Ewy Bóg nie chciał zostawić ludzkości samej, wystawionej na działanie zła. Stąd też w swoim zamyśle zechciał On, aby Maryja, święta i niepokalana w miłości (por. Ef 1, 4), stała się Matką Odkupiciela człowieka. Na ogrom grzechu Bóg odpowiada pełnią przebaczenia. Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu i nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który przebacza” (por. Mv 3).

Rok Jubileuszowy jest wspaniałą okazją do pogłębienia centralnej tajemnicy Ewangelii: Miłosiernej Miłości Boga. Ojciec Kolbe będzie nam towarzyszył przez cały Rok Łaski 2016 z jaśniejącym świadectwem swojego życia.

Święty Maksymilian M. Kolbe doświadcza Bożego Miłosierdzia w swojej osobistej historii jako dar Pana Jezusa. Gdy dowiaduje się, że jego brat Franciszek zdecydował się na opuszczenie życia zakonnego, napisał do mamy: „Biedny Franuś... Nie mogę pojąć miłosierdzia Bożego nade mną... On pierwszy prosił o przyjęcie do Zakonu... Razem przyjęliśmy pierwszą Komunię św.; sakrament bierzmowania; razem w szkole; razem w nowicjacie; razem złożyliśmy profesję sympliczną...

Przed nowicjatem ja raczej nie miałem chęci prosić o habit i jego chciałem odwieść... i wtedy była ta pamiętna chwila, kiedy idąc do O. Prowincjała, aby oświadczyć, że ja i Franuś nie chcemy wstąpić do Zakonu, usłyszałem głos dzwonka - do rozmównicy. - Opatrzność Boża w nieskończonym miłosierdziu swoim przez Niepokalaną przysłała w tej tak krytycznej chwili Mamę do rozmównicy. - I tak potargał Pan Bóg wszystkie sieci diabelskie...

Zostawmy wszystko Opatrzności Bożej, w której to rękach jest cały świat i wszystkie jego wypadki.” (PMK 23).

Święty Maksymilian czuł się zawsze otoczony Miłosierdziem Boga. Dzięki jego potężnemu wstawiennictwu mogą być prawdziwe dla nas słowa życzenia Papieża Franciszka: „Każdy wchodzący w tym roku poprzez Bramę Miłosierdzia będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję.

Każdy będzie zaangażowany w przeżywanie tego Roku Świętego, jako szczególnego momentu łaski i odnowy duchowej” (por. Mv 3).

Angela Esposito MIPK
foto: obraz św. Maksymiliana, wykonany w czerwcu 2004 r., przeznaczony do kultu w kaplicy św. Maksymiliana u franciszkanów w Sanoku, wp

 Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij