Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Święto Miłosierdzia

11.04.2021 Andrzej Prugar

Miłosierdzie to jakby drugie imię miłości, albo jeszcze inaczej: miłość, która przyjmuje kształt potrzeby bliźniego. W słowie tym zawiera się to, co otrzymaliśmy od Boga w czasie Paschy Jego Syna. Jesteśmy wezwani przez Boga do świętowania z powodu otrzymanego daru miłosierdzia. To, co Jezus objawił św. Faustynie w XX w., ostatecznie Kościół Katolicki przyjął przez Świętego Papieża Jana Pawła II na początku trzeciego tysiąclecia właśnie jako święto Bożego Miłosierdzia. Każdego roku na zakończenie oktawy Zmartwychwstania Pańskiego czyli w ósmy jej dzień, w II niedzielę Wielkiej Nocy otrzymujemy dar…

„Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dzienniczek, p. 699, Jezus do św. Faustyny w roku 1936).

Ks. prof. Ignacy Różycki, tak zinterpretował dar święta Miłosierdzia: jest to łaska większa od odpustu zupełnego… większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. Połączenie „odpuszczenia win i kar” z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, sam Jezus podniósł do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Jan Paweł II, 30 kwietnia 2000 r. (II niedz. Wielkanocy), kanonizując bł. s. Faustynę Kowalską, ustanowił w tym samym dniu święto Bożego Miłosierdzia. Powiedział wtedy: „za sprawą polskiej zakonnicy to orędzie związało się na zawsze z XX wiekiem, który zamyka drugie tysiąclecie i jest pomostem do trzeciego. Nie jest to orędzie nowe, ale można je uznać za dar szczególnego oświecenia, które pozwala nam głębiej przeżywać Ewangelię Paschy, aby nieść ją niczym promień światła ludziom naszych czasów… II Niedziela Wielkanocna która od tej pory nazywać się będzie w całym Kościele Niedzielą Miłosierdzia Bożego.

Jedno spojrzenie, jeden czyn Boga ocala nas. Jedno zbliżenie się i spojrzenie Tomasza na rany Jezusa doprowadziło apostoła do wyznania, które zawarte w jednym zdaniu, jest - jak się zdaje - najważniejsze i dla nas: „Pan mój i Bóg mój” (J 20,28). Skoro Jezus jest tym, który panuje nad wszystkim, jest Bogiem, dobrze jest okazać My pełne zaufanie. Dla Tomasza Bóg jest Panem „moim”, Bogiem „moim”. Jest to wyrażenie związku uczuciowego pomiędzy człowiekiem a Bogiem; pragnienie jedności oblubieńczej: „mój miły jest mój , a ja jestem jego” (Pnp 2,6;6,3;7,11) (O. S. Fausti). Jezus zapraszając nas bliżej siebie, stawiając nas przed obrazem Miłosierdzia Bożego podaje nam nawet słowa, których najlepiej jest użyć okazując Mu zaufanie: „Jezu, ufam Tobie”. W swojej Ikonie czeka na nas jak na apostoła Tomasza.

Akt wiary na podobieństwo Tomasza apostoła łączy nas nie tylko z Chrystusem, ale z każdym, kto wyznaje wiarę w Jezusa, Syna Bożego. Rodzimy się w Bogu i dla Boga, możemy zwyciężać świat:

„Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził… wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1 J 5,1-4).

To dzięki darom Ducha Świętego możemy czynić miłosierdzie: 

„Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby” (Dz 4,34-35).

Od Bożego Miłosierdzia, które nas ocala, od wiary, ufności, która nas zaślubia z Jezusem, mamy przechodzić do czynienia miłosierdzia. Od nas zależy czy skorzystamy z „drugiego chrztu” w święto Miłosierdzia, może na razie mamy to usłyszeć, albo usłyszeć ponownie i zapragnąć. Święto trwa i dopóki będzie trwał czas, co roku będzie święto Miłosierdzia Bożego.

Prawica Pana jest wzniesiona wysoko, Prawica Pańska moc okazała w Jezusie (por. Ps 118.15-16), w każdym rozgrzeszeniu nas i w czasie każdej Mszy św., w każdej Komunii św., Jezus oddaje nas w Ojcu!

Andrzej Prugar OFMConv

grafika: fr.apTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij