Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Szkoła Podstawowa w Łoponiu otrzymała imię Błogosławionych Franciszkanów – o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego

12.11.2021 . kg

Biuro Promocji Kultu | bł. Michała Tomaszka 
i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego

10 listopada 2021 r., w przededniu 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w Łoponiu odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich imienia Błogosławionych Franciszkanów – o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego.

Szkoła ta jako pierwsza w diecezji tarnowskiej, a jako druga na świecie (pierwsza to Szkoła Podstawowa w Rychwałdku k. Rychwałdu), nosi imię błogosławionych franciszkanów zamordowanych w Pariacoto (Peru) 9 sierpnia 1991 r. Honorowy patronat nad uroczystością objęła Marta Malec-Lech – członek zarządu województwa małopolskiego, a patronat medialny Gość Niedzielny i Rycerzyk Niepokalanej.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.00 Mszą Świętą pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża w kaplicy w Łoponiu. W nabożeństwie wzięli także udział franciszkanie z krakowskiej Prowincji Franciszkanów św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię – o. prof. dr hab. Zdzisław Gogola, o. Mariusz Kozioł, wikariusz prowincji i br. Jan Hruszowiec, Promotor Kultu Męczenników z Pariacoto. Wśród gości byli także przedstawiciele szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, w tym także szkoły Podstawowej w Rychwałdku, rodzice, katecheci i uczniowie szkoły w Łoponiu. W uroczystości uczestniczyli także bracia bł. Zbigniewa Strzałkowskiego, który pochodził z Zawady k. Tarnowa – Bogdan i Andrzej Strzałkowscy.

Mszę Świętą rozpoczął śpiew hymnu beatyfikacyjnego „Oni tutaj są” i do tych słów nawiązał ks. bp Andrzej Jeż, witając zebranych na Eucharystii. W homilii ksiądz biskup mówił: „Diecezja tarnowska ma ducha misyjnego, z naszej diecezji wywodzi się wielu misjonarzy. Nasi misjonarze są niezwykle oddani, poświęcają życie często w trudnych uwarunkowaniach wojny, rebelii, zagrożenia życia, klimatu, samotności. Mimo wszystko, a może właśnie dlatego, mają w sobie potężną wiarę, nadzieję i miłość, która sprawia, że trwają i podejmują posługę wśród tych, którzy potrzebują pomocy ludzkiej, na drodze ich zbawienia. Misjonarze podejmują działania, aby polepszyć los mieszkańców terenów misyjnych, budując szkoły, szpitale, infrastrukturę, ale zwracają też uwagę na pogłębienie wiary. Wasza wspólnota szkolna obrała sobie dwóch misjonarzy błogosławionych w Peru – o. Michała i o. Zbigniewa. Pragniecie w nich szczególnie uznawać autorytet moralny i wychowawczy. Dziś potrzeba takich wyrazistych, budzących szacunek postaci, stanowiących punkt odniesienia i dających dobry przykład”.

Biskup Andrzej Jeż mówił o tym, że każdy z nas jest ziarnem, które jeśli nie obumrze, nie wyda plonu, owocu. Aby było to możliwe, trzeba wielkiej miłości Boga i człowieka, podejmowania trudu rozwoju, troski o drugą osobę. W życiu błogosławionych Michała i Zbigniewa dostrzegamy ewangeliczne ziarna, które obumarły, aby wydać obfity plon. Mówił też o tym, że wszyscy musimy przejść jakąś trudną drogę, ale jeżeli jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, to doświadczymy łaski zmartwychwstania: „Szkoła zawsze jest jakimś wysiłkiem, obumieraniem, nie zawsze jesteśmy przygotowani na klasówki, sprawdziany, uczniowie mają różne zdolności, niektórzy mają w sobie charyzmat ciepła, służenia innym, wprowadzania dobra. Nauczyciele i wychowawcy też nie zawsze są pełni euforii, gdy idą do szkoły, bo noszą w sobie różne problemy, choroby, ale jednak zawsze idą z oddaniem, bo w szkole przekazujemy nie tylko wiadomości, system wychowawczy, ale też siebie w miłości. I z tego dzieje się wielkie dobro. W to wpisują się rodzice, którzy dziś też nie mają łatwej drogi w procesie wychowania”. Biskup życzył też zebranym nauczycielom, wychowawcom, katechetom, rodzicom i uczniom, aby obecność błogosławionych ojców Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego była im pomocą w pełnieniu misji i zadań szkoły. Podczas nabożeństwa biskup Andrzej Jeż poświęcił również sztandar szkoły i obraz Męczenników z Pariacoto.

Po Mszy Świętej odczytano akt nadania imienia szkole, a rodzice zaprezentowali sztandar szkoły i przekazali go społeczności szkoły. Przekazano także obraz Męczenników z Pariacoto dla społeczności szkolnej, a uczniowie odśpiewali hymn szkoły, który mówi o męczeństwie błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego. Po Mszy Świętej uroczysty pochód przeszedł do siedziby Szkoły Podstawowej w Łoponiu.

Druga część uroczystości miała miejsce na terenie szkoły. Po powitaniu gości przez dyrektora szkoły, Roberta Wróbla oraz odczytaniu przez niego informacji o patronach szkoły, wyraził także wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że szkoła może mieć tak znamienitych patronów. Dyrektor szkoły zadeklarował: „Chcemy, aby przesłaniem i wzorem dla naszej społeczności były słowa umieszczone na płycie nagrobnej Męczenników: Mocni w wierze, płonący miłością, posłańcy pokoju, aż do męczeństwa”.

Goście mogli także zobaczyć film przygotowany dla zebranych na uroczystości w szkole przez franciszkanów pracujących w Peru. Film ukazywał miejsca związane z życiem ojców Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego w Peru: wnętrze kościoła w Pariacoto, miejsce zamordowania Męczenników w Pueblo Viejo, panoramę miasta. Ojcowie franciszkanie przekazali także serdeczne pozdrowienia i błogosławieństwo dla szkoły. Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich przekazał Szkole Podstawowej w Łoponiu rzutnik multimedialny oraz drobne upominki dla uczniów szkoły. Słowa do zaproszonych gości i uczniów skierowała także Marta Malec-Lech z urzędu marszałkowskiego. O. Mariusz Kozioł OFMConv gratulował szkole patronów, którzy są „z krwi i kości”. O. Mariusz zauważył też, że błogosławieni Michał i Zbigniew dali się porwać Bogu ku dobru i tego życzył społeczności szkoły, aby uczniowie i nauczyciele dali się porwać Bogu ku dobru i doświadczali za wstawiennictwem Męczenników „pokoju i dobra”. Przemawiali także przedstawiciele władz samorządowych i rządowych obecni na uroczystości, gratulując tak znamienitych patronów i życząc dalszego rozwoju szkoły. Gratulacje i życzenia oraz pozdrowienia od uczniów przekazali także obecni na uroczystości przedstawiciele szkół należących do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Polsce. Nie zabrakło także drobnych podarunków i serdecznych życzeń korzystania z bogatego dorobku błogosławionych patronów Szkoły Podstawowej w Łoponiu. Na zakończenie grupa teatralna stworzona przez uczniów szkoły „Stop Klatka” przygotowała przedstawienie pt. „Boży Szaleniec” o św. Franciszku, którego śladami podążali błogosławieni Michał i Zbigniew. Na zakończenie dyrektor szkoły zaprosił wszystkich gości na poczęstunek.

Szkoła katolicka w Łoponiu ma swoje początki w 2012 r., kiedy Samorząd Gminy Wojnicz podjął decyzję o likwidacji szkoły samorządowej. Wówczas nauczyciele pracujący w szkole wraz z rodzicami uczniów skierowali prośbę do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie o założenie i prowadzenie w Łoponiu szkoły katolickiej. Już 1 września 2012 r. powstała Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu. W styczniu 2013 r. miała miejsce uroczystość inaugurująca działalność dwóch szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej w Łoponiu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Milówce.

Szkoła w Łoponiu realizuje liczne projekty edukacyjne, korzysta z nowoczesnej bazy dydaktycznej: posiada pracownię komputerową, dobrze wyposażoną bibliotekę, nowoczesne pomoce szkolne i przedszkolne. Uczniowie mogą wybrać z szerokiej gamy zajęć dodatkowych takie, które odpowiadają ich zainteresowaniom. Szkoła oferuje naukę dwóch języków obcych: angielskiego i hiszpańskiego.

Anna Dąbrowska, Biuro Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto

Foto GośćTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij