Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Targowanie się dla Boga. Kupiectwo św. Franciszka

30.05.2022 Emil Kumka

Franciszkanie.pl | Redakcja portalu

Asyżanin ukazuje się jako ekspert logiki kupieckiej, typowo ludzkiej, opartej na wymianie ekonomicznej, jednocześnie proponując optykę o wiele bardziej wymagającą – logikę Boga wyrażającą się zawsze w darmowym miłosierdziu – pisze o. Emil Kumka. O jakim wydarzeniu z życia św. Franciszka opowiada?

Pewnego razu w Colle w pobliżu Perugii święty Franciszek natrafił na pewnego biedaka, którego znał przedtem, będąc w świecie. I powiedział do niego: „Bracie, jak się masz?”. Jednak tamten rozgniewany zaczął miotać przekleństwa (por. Lb 5,19.23) na swego pana, który zabrał mu wszystko: „Dzięki mojemu panu, rzekł, którego wszechmogący Pan niech przeklnie (por. Ap 1,8; Rdz 5,29), źle się mam” (por. Mt 9,12). Litując się bardziej nad jego duszą niż nad ciałem, gdyż trwał w śmiertelnej nienawiści, powiedział mu błogosławiony Franciszek: „Bracie, odpuść twojemu panu dla miłości Bożej, abyś uratował swoją duszę (por. Est 4,13), a być może on zwróci tobie to, co zabrał (por. Wj 22,11). W przeciwnym razie rzeczy twoje straciłeś i duszę stracisz” (por. Mt 16,25; Łk 9,25). A on na to: „Nie potrafię, rzekł, całkiem odpuścić, jeżeli on wpierw nie odda tego, co mi zabrał”. Błogosławiony Franciszek, ponieważ miał na sobie płaszcz, powiedział do niego: „Oto dam ci ten płaszcz; i proszę cię, abyś odpuścił twemu panu dla miłości Pana Boga”. Tamten udobruchany i znęcony korzyścią, przyjąwszy dar przebaczył krzywdy (ZA 34).

 

Umiejscowienie opowiadania w okolicach Perugii i widoczna znajomość pomiędzy Franciszkiem i ubogim świadczą o autentyczności i głębi duchowej tego opisu ze Zbioru Asyskiego. Kondycja biedy, ubóstwa będącego wynikiem krzywdy, prowokuje przekleństwo, w które zostaje wplecione imię Boga. Przestrzeń pomiędzy ubóstwem materialnym i ubóstwem duchowym zanikła tutaj, stąd Asyżanin postrzega konieczność zaradzenia najpierw temu drugiemu. Franciszek kieruje się w stronę tego niedostatku, by brak materialny nie prowadził do zagubienia duchowego i zamknięcia się na miłosierdzie w skorupie własnej nienawiści. Zaczyna się targowanie, w którym syn Piotra Bernardone, jednego z najbogatszych i szanowanych kupców asyskich, miał duże doświadczenie. Argument duchowy – dla miłości Boga – nie zyskuje akceptacji. Franciszek dla ratowania dialogu, który wydawał się już zamknięty i zaprzepaszczony, szuka innego rozwiązania. Ofiarując płaszcz, na kształt wymiany dobra materialnego na duchowe, osiąga sukces. Dynamika całej rozmowy i siła przekonywania poprzez wymierny dar, kieruje do ofiarowania przez ubogiego daru moralnego. Asyżanin ukazuje się jako ekspert logiki kupieckiej, typowo ludzkiej, opartej na wymianie ekonomicznej, jednocześnie proponując optykę o wiele bardziej wymagającą – logikę Boga wyrażającą się zawsze w darmowym miłosierdziu. W tym opisie miłość Boża osiąga swój cel teologiczny, uzdrawiając ubóstwo wewnętrzne pokrzywdzonego dzięki kupiectwu Franciszka. Nie zawsze jednak na drodze naszego ubóstwa staje święty pośrednik Bożego daru, ale pomimo tego dar Pański nie traci na wartości – nie należy o tym zapominać. Wznieść się ponad jedynie ludzkie spojrzenie oznacza wkroczenie w horyzont Boży.

Emil Kumka OFMConvTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij