Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Trzy w jednym. Inauguracja roku akademickiego w Studium Franciszkańskim

01.10.2021 Jan Maria Szewek

63 braci kleryków i juniorystów z trzech seminariów franciszkańskich, mających swoje siedziby w Krakowie, należących do trzech zakonów franciszkańskich (Zakon Braci Mniejszych, Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych i Zakon Braci Mniejszych Kapucynów) rozpoczęło nowy rok akademicki 2021/2022 w Studium Franciszkańskim. Na I roku studiować będzie 19 braci.

Inauguracja rozpoczęła się mszą św., której przewodniczył o. Jacek Koman OFM - prowincjał z ul. Reformackiej, a obecnie także przewodniczący Kapituły Studium Franciszkańskiego. On też wygłosił kazanie.

„Myśląc o św. Franciszku w kontekście życia akademickiego i formacyjnego w naszym Studium Franciszkańskim, pragniemy u początku tego roku akademickiego na nowo, z nową świeżością ducha zainspirować się bezkompromisową postawą serafickiego naszego Ojca. Asyski Święty, podobnie jak św. Paweł, był głęboko przekonany o tym, że nie może w nas nigdy wygasać pierwsza gorliwość, gorliwość naszego pierwszego powołania i wezwania przez Jezusa Chrystusa i św. Franciszka, gorliwość w głoszeniu Dobrej Nowiny” - mówił.

„Trzeba wyraźnie podkreślić, że również dzisiaj, w coraz bardziej zlaicyzowanym społeczeństwie, które zdaje się zatracać sprzed swoich oczu perspektywę Boga i wieczności, świadectwo naszego życia franciszkańskiego, głoszenie Ewangelii ma sens, ponieważ Chrystusowa nauka jest i zawsze będzie właściwą odpowiedzią na najgłębsze tęsknoty, oczekiwania i pragnienia człowieka. Trzeba ją jednak, tę prawdę, rzetelnie poznać, studiować, a zwłaszcza obcować z nią na kolanach przed Bogiem, aby ją później głosić z mocą Ducha Świętego i przekazywać jej bogactwo innym. Tym sprzyjającym czasem na przyswojenie tego ewangelicznego i franciszkańskiego ducha jest właśnie okres seminarium, okres studiów, w czasie, którego studium Pisma Świętego ma pierwszorzędne znaczenie i miejsce” – tłumaczył i przekonywał wyższy przełożony.

Minister prowincjalny życzył wspólnocie seminaryjnej, profesorom, wykładowcom, wychowawcom, alumnom poważnego podejmowania wszystkich wyzwań, jakie wiążą się z formacją w Studium Franciszkańskim, aby dziś i jutro jej członkowie byli świadkami Chrystusa, który wciąż przychodzi do współczesnego człowieka z Ewangelią życia i propozycją łaski zbawienia każdego.

U progu nowego roku życzenia braciom złożyli także prowincjałowie Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

O. Marian Gołąb OFMConv powiedział, że gdy myśli o św. Franciszku i Regule, to widzi i słyszy słowa Biedaczyny z Asyżu: ‘[Bracia] nade wszystko powinni pragnąć posiąść Ducha Pańskiego wraz z Jego uświęcającym działaniem’. „Niech Duch Święty nam towarzyszy, prowadzi i przybliża do Boga Ojca” - winszował.

O. Marek Miszczyński OFMCap, przypominając o 800-leciu Reguły niezatwierdzonej, życzył braciom studentom, aby rok ten przeżyli w duchu zasłuchania się w potrzeby dzisiejszego świata, współczesnych ludzi i dawali im odważne, świeże odpowiedzi.

Na uroczystości obecny był również o. Piotr Pawlik OFMConv z Brna, który wyraził radość i wdzięczność, że jego bracia z czeskiej prowincji mogą się kształcić w Studium Franciszkańskim w Krakowie.

Gospodarz tegorocznej uroczystości (inauguracje są organizowane rotacyjnie, co roku w innym z trzech franciszkańskich seminariów – przyp. red.), rektor WSD przy ul. Ojcowskiej, o. Norbert Cebula OFM zawierzył braci kleryków i juniorystów Bogu i oddał w opiekę patronom Studium - św. Bonawenturze, bł. Apolinaremu z Posat i św. Maksymilianowi Marii Kolbemu, a także założycielowi zakonu - św. Franciszkowi z Asyżu i patronce dnia – św. Teresie.

Z tej racji, że Studium jest afiliowane do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, do braci przybył dyr. Ośrodka Studiów Franciszkańskich na Wydziale Teologicznym UPJPII o. dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv, który równocześnie reprezentował dziekana wydziału.

Powiedział, że uczelnia bardzo się cieszy, że Studium Franciszkańskie jest dynamiczne. „To jest duże ubogacenie Uniwersytetu, nie tylko obecnością fizyczną, ale też obecnością intelektualną. Powstają prace naukowe, szereg naszych pracowników zajmuje się tematami franciszkańskimi. Jesteśmy wdzięczni, że jesteście z nami” - podkreślił.

Tegoroczny wykład inauguracyjny, zatytułowany „Przemyśleć istotę Eucharystii na nowo. Refleksje na marginesie uznania anafory Adai i Mari” wygłosił o. dr Paweł Sambor OFM – wykładowca Antonianum i Seraphicum w Rzymie, który doktoryzował się pod kierunkiem prof. Patricka Prétota (Institut Catholique de Paris) i prof. Martina Klöckenera (Université de Fribourg).

Proces tworzenia Studium Franciszkańskiego w Krakowie miał kilka etapów. Najpierw, w 2016 r. został podjęty przez Prowincję św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych oraz Prowincję św. Józefa Oblubieńca NMP Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, a następnie, w roku 2018 - przez Prowincję Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych.

„Jako duchowi spadkobiercy św. Franciszka, podejmujemy się wspólnego dzieła Studium Franciszkańskiego, aby służyło ono dobru Rodziny Franciszkańskiej oraz dobru całego Kościoła Chrystusowego” – czytamy w pierwszym zdaniu statutu Studium.

„Pragniemy, aby Studium Franciszkańskie było braterskim środowiskiem odpowiedniej formacji intelektualnej zakonników przygotowujących się do posługi wynikającej z sakramentu święceń, według kryteriów Kościoła w Polsce i tradycji franciszkańskiej. Pragniemy także, aby było ono czytelnym znakiem jedności Rodziny Franciszkańskiej, żyjącej Ewangelią Chrystusa za przykładem św. Franciszka z Asyżu” – zgodnie deklarują ojcowie założyciele: o. Marian Gołąb OFMConv, o. Tomasz Żak OFMCap i o. Jacek Koman OFM.

Organem sprawującym najwyższą władzę w Studium jest Kapituła. Składa się ona z ministrów prowincjalnych tych prowincji, których wyższe seminaria duchowne są związane umową agregacyjną. Kapituła sprawuje nadzór nad formacją intelektualną i działalnością administracyjno-ekonomiczną Studium. Posiedzenia Kapituły odbywają się przynajmniej raz w semestrze i za każdym razem, ilekroć zachodzi potrzeba. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Kapituły wybierani są przez jej członków na okres trzech lat.

Studia zorganizowane są w systemie dwustopniowym: dwa pierwsze lata obejmują zajęcia z filozofii; trzy następne zajęcia z teologii; rok szósty poświęcony jest zajęciom pastoralnym teoretycznym i praktycznym.

jmsTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij