Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Ukraina

01.05.2015 admin .

Był w historii czas, że znaczna część ziem, należących dziś do państwa ukraińskiego, w czasach przedrozbiorowych należała do Królestwa Polskiego. Nazywano te ziemie Rusią. Na Rusi franciszkanie mieli swoje klasztory, które od roku 1626 należały do prowincji rusko-litewskiej, a później do ruskiej pod wezwaniem św. Antoniego z siedzibą prowincjała we Lwowie. Tych klasztorów do czasu rozbiorów Królestwa Polskiego było 25.

Wszystkie klasztory w carstwie rosyjskim, a część w cesarstwie austriackim, czy wreszcie w czasach komunizmu, zostały zniszczone lub obrócona na użytek świecki. Tylko sześć z nich zostało oddanych przez władze carskie prowosławnym, i dziś po przerwie w czasach komunizmu, są w ich rękach.

Dwa kościoły odzyskane po rozpadzie komunizmu, służą greko-katolikom, jeden zielonoświątkowcom. Tylko jeden z tych dwudziestu pięciu kościołów franciszkańskich pozostał w użytku wiernych obrządku rzymsko-katolickiego i znowu są przy nim franciszkanie. Jest to kościół św. Antoniego we Lwowie.

Na początku lat 90 XX w. Franciszkanie z krakowskiej prowincji rozpoczęli pracę na Ukrainie.

Obecnie 5 klasztorów tworzy delegaturę prowincji krakowskiej. Siedzibą delegatury jest klasztor w Boryspolu.

Oficjalna strona franciszkanów na Ukrainie: www.myridobro.org.

Bołszowce

Boryspol

Kremenczuk

Lwów

MaćkowceTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij