Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Wielkie Antyfony Adwentowe: 17 grudnia

17.12.2019 . kg

Kraków | Klasztor i Bazylika Franciszkanów pw. św. Franciszka z Asyżu

17 grudnia 2019 r. w liturgii rozpoczęła się druga część Adwentu, która ma bezpośrednio przygotować do świętowania uroczystości Bożego Narodzenia. U krakowskich franciszkanów codzienne o godz. 18.30 odbywają się Uroczyste Nieszpory ze śpiewem Wielkich Antyfon Adwentowych. A my tymczasem przypominamy rozważania Bożego słowa, które na ten niezwykły czas przygotował o. Andrzej Prugar.

17 grudnia

W V wieku papież Leon Wielki, komentując rodowód Jezusa Chrystusa, powiedział: „Istota sakramentu naszego pojednania, postanowionego przed początkiem czasu, nie była jeszcze urzeczywistniona przez jakiekolwiek obrazy, ponieważ Duch Święty nie zstąpił jeszcze na Dziewicę i jeszcze nie osłoniła Jej moc Najwyższego. A miało się to stać, aby Mądrość mogła sobie wznieść mieszkanie w Jej niepokalanym łonie i Słowo mogło stać się ciałem. Wtedy to postać Boga i postać sługi miały się zjednoczyć w jednej osobie, a Stwórca czasów miał się narodzić w czasie” (Godz. Czytań, z 17 XII).

O, Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego… „Przecież z obfitości serca usta mówią…” (Mt 12,34). Tak Jezus mówi w Ewangelii! Jakie więc serce ma Bóg? Co wyszło z ust Boga, co się stało na Jego słowo! Z Jego ust wyszło stworzenie. Każdy z nas. Bóg ma serce pełne miłości i dobroci, serce mądrego Stwórcy, Jedynego, który wszystko ogarnia: „Ty obejmujesz wszechświat od krańca do krańca i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą”. Słowem Mądrości i Słowem Najświętszym jest Jego Syn, a nasz Pan – Jezus Chrystus. On – Emmanuel – opowiada o sercu i mądrości Ojca i Ducha. Wsłuchani w Niego rzeczywiście możemy i powinniśmy zakrzyknąć: „O, Sapientia!”.  W 1 Kor 1,24 czytamy wprost, że Jezus jest nazwany Mądrością Boga: „dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem [jest], mocą Bożą i mądrością Bożą”.

W jakim kontekście Jezus – Mądrość Boża – wypowiedział słowa o sercu, którego obfitość poznaje się po słowach? Chodzi o miejsce, w którym Jezus jest oskarżony o opętanie, że mocą Belzebuba uwolnił człowieka od złego ducha! (Mt 12,22-30). To bardzo niemądre posądzać Boga o zło! Jezus mówi, że jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu.  Tak, to niemądre, ale ile razy tak czynimy? Bo lepiej wiemy, co Bóg powinien uczynić, a czego nie uczynił? Wołamy więc, gdzie Twoja Moc, Boże!? A może i krzyczymy: jesteś słaby i odpowiedzialny za wszystkie wojny i zło. Rościmy sobie prawo do ogarnięcie wszystkiego w sposób bardziej mądry: życia, działania wszechświata, tego, co się dzieje w naszej ojczyźnie i Europie i w ogóle! Jesteśmy mądrzejsi.

Jezus konkluduje: „mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny” (Mt 11, 19). Możemy kaprysić i wybrzydzać jak dzieci, które nie wiedzą w co się bawić z rówieśnikami. Znajdują się jednak ludzie, którzy przyjmują wymagające słowo od proroków i od Mesjasza Chrystusa. Oni stają się „dziećmi mądrości” (Łk 7,35).

Możemy stawać się dziećmi Mądrości Wcielonej – Jezusa Chrystusa, dlatego chcemy przejść po raz kolejny drogę Jezusa od Betlejem po krzyż i zmartwychwstanie, dlatego wołamy z Kościołem w pierwszej antyfonie, na siedem dni przed uroczystością Bożego Narodzenia:  Veni, o Sapientia! Przyjdź Jezu – Mądrości Ojca i naucz nas dróg roztropności.

o. Andrzej Prugar OFMConvTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij