Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Wielkie Antyfony Adwentowe – 18 grudnia

18.12.2017 . kg

Kraków | Klasztor i Bazylika Franciszkanów pw. św. Franciszka z Asyżu

Kolejną z Wielkich Antyfon Adwentowych jest „Adonai”. Tytuł znaczy „Pan” – a konkretnie „mój Pan”. Jest to określenie Boga używane w tradycji judaistycznej.

O Adonái et Dux domus Israel, qui Móysi in igne flammæ rubi apparuísti, et ei in Sina legem dedísti: veni ad rediméndum nos in brácchio exténto.

O Adonai, Wodzu Izraela, Tyś w krzaku gorejącym objawił się Mojżeszowi i na Syjonie dałeś mu Prawo, przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem.

Tytuł Adonai oznacza „Pan” – a konkretnie „mój Pan”. Jest to określenie Boga używane w tradycji judaistycznej.

Dzisiejsza antyfona przywołuje nam dwa obrazy – ukazanie się Boga w krzaku gorejącym i nadanie prawa na Synaju. Historia zbawienia potwierdza wiarygodność Boga, który objawia się Mojżeszowi  w krzaku gorejącym zapowiadając wyzwolenie Izraela oraz w nadaniu Prawa będącego darem Bożej sprawiedliwości dla Narodu Wybranego. Jedno i drugie wydarzenie zapoczątkowało nowe rozdziały w historii Izraela, które dzięki Bożemu działaniu mogły się realizować. Bóg dochował wierności w zapowiedzi wyzwolenia z Egiptu, oraz w Prawie wyniósł Naród Wybrany ponad inne narody. Prawo jednak ukazało niewierność izraelitów, gdyż wielokrotnie je łamali.

Dzisiaj Kościół przywołuje Adonai – Pana w sytuacji, przyrody, żywiołów, Pana, który jest wstanie wyzwolić człowieka z największych niewoli i niewierności. Wierność zapowiedziom, ukazuje skuteczne działanie Boga, którego szczytem wierności jest Jezus Chrystus, wyzwalający człowieka swym potężnym ramieniem z wszelkich kajdan.

Świadomi naszej niewierności oczekujemy i przyzywamy Najwierniejszego, by Jego wierność stała się podstawą naszej wierności.

o. Marcin Drąg OFMConvTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij