Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Wielkie Antyfony Adwentowe: 18 grudnia

18.12.2020 . kg

Kraków | Klasztor i Bazylika Franciszkanów pw. św. Franciszka z Asyżu

W liturgii rozpoczęła się druga część Adwentu, która ma bezpośrednio przygotować do świętowania uroczystości Bożego Narodzenia. A my tymczasem przypominamy rozważania Bożego słowa, które na ten niezwykły czas przygotował o. Andrzej Prugar.

18 grudnia

Na kogo czekamy, jeśli czekamy? Na przyjście naszego Boga! Czy jest to możliwe, aby Bóg przyszedł do nas? Niepojętość i niemożliwość ogarnięcia Boga, Jego wyroków i mądrości, widzieliśmy w wyrażeniach wczorajszej antyfony, ale i widzimy dziś, choćby w symbolu (bliskim zresztą w całym Adwencie) światła i ognia.

„Bóg jest światłością” (1J 1,5), „Bóg jest ogniem pochłaniającym” (Hbr 12,29; Pwt 4,24; Iz 33,14 – jeśli coś trzy razy jest powiedziane w Biblii to poważna sprawa). Z tego powodu człowiek słyszy: „Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza – jak usłyszał Mojżesz – gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu” (Wj 33,20). Zbliżenie się chwały Boga do Mojżesza i tak skutkowało tym, że jego twarz promieniała po spotkaniu. Musiał ją zakrywać (Wj 34,29).

Niepojęty dla nas z Imienia i Mocy – Bóg, objawia się Mojżeszowi w ognistym krzaku jako ogień (Wj 3,1-22). „Oblicze ognia”, w które trudno jest człowiekowi wpatrywać się cały czas, to oblicze miłości Ojca, który chce wyprowadzić dzieci z niewoli, z ciemności. I czyni tak. Ogień staje się Wodzem i Panem jak śpiewamy w drugiej antyfonie! Adonai z ognia daje Słowa Prawa, Przykazań, które prowadzą przez ciemność ku Jego Światłu!

O Adonai, Wodzu Izraela, Tyś w krzaku gorejącym objawił się Mojżeszowi i na Synaju dałeś mu Prawo…

Oblicze Ognia przyjęło twarz ludzką – to Pan Jezus – Pan – Adonai i Przewodnik do ziemi obiecanej, do nieba. To nasze Prawo, Żywy Dekalog, już nie litera, ale Żywy Pan pomiędzy nami. Uczymy się odtąd, patrząc – kontemplując życie, słowa, czyny i zachowania – a nabywanie tej nauki sprawia, że stajemy się ogniem, światłością dla świata. Jesteśmy wyzwalani Obecnością Adonai – Jezusa – jak naród wybrany był wyzwolony potężnym i niewidzialnym ramieniem Boga. My je widzimy – na nowo zobaczymy, najpierw to małe ramię, dziecka w Betlejem, a potem kiedy dorośnie między nami i nauczy nas kochać, weźmie na siebie nasze winy, weźmie krzyż, a potem swoje ramiona rozciągnie na krzyżu i zawoła: Ojcze, przebacz im! Ramię to ocali nas – jak wierzymy – na końcu czasów! W wielkim więc dziękczynieniu wołajmy: …przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem.

Przyjdź Panie Jezu, Ogniu ukryty w tajemnicy Betlejem, w cierpieniu krzyża Jezusa, w jasności zmartwychwstania i w ogniu zesłania Ducha Świętego. Przyjdź – wyzwól mnie!

o. Andrzej Prugar OFMConvTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij