Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Wielkie Antyfony Adwentowe – 20 grudnia

20.12.2017 . kg

Kraków | Klasztor i Bazylika Franciszkanów pw. św. Franciszka z Asyżu

O Clavis David, et sceptrum domus Israel; qui áperis, et nemo claudit; claudis, et nemo áperit: veni et educ vinctum de domo cárcerís, sedéntem in ténebris et umbra mortis.

O Kluczu Dawida i Berło domu Izraela, Ty który otwierasz a nikt zamknąć nie zdoła, zamykasz a nikt nie otworzy, przyjdź i wyprowadź z więzienia człowieka pogrążonego w cieniu śmierci.

Położę klucz domu Dawidowego

na jego ramieniu;

gdy on otworzy, nikt nie zamknie,

gdy on zamknie, nikt nie otworzy.

Wbiję go jak kołek

na miejscu pewnym;

i stanie się on tronem chwały

dla domu swego ojca.

Na nim zawieszą całą chlubę jego domu ojcowskiego… (Iz 15,22-24a)

Powyższy fragment zaczerpnięty z Księgi Izajasza, stał się inspiracją antyfony do Magnificat z 20 grudnia. Tekst ukazuje nam Eliakima, rządcę na dworze króla Ezechiasza, na którego barkach spoczywało zadanie zamykania i otwierania dworu królewskiego. Posiadanie kluczy do pałacu było oznaką odpowiedzialności i władzy. Klucze oznaczają panowanie, umiejętność sprawowania pieczy nad wszystkim.

Głębia tej antyfony kieruje nasze myśli w stronę Mesjasza, który przychodząc od Ojca posiada władzę otwierania i zamykania. Chrystus otwiera przed człowiekiem to, co do tej pory wydawało się być zamknięte z powodu ciężaru grzechu pierworodnego. Na Jego ramiona włożono krzyż - tron chwały -  którym otworzył przed człowiekiem drzwi Domu Bożego.

Dzieło Jezusa pozwala nam uczestniczyć w tym co święte, a liturgia jest spełnieniem tej odwiecznej obietnicy, gdyż to w niej, odnowione stworzenie staje przed Stwórcą i samo staje się Jego domem. 

Śpiew dzisiejszej antyfony jest głosem wdzięczności Kościoła, za dziedzictwo otworzone przed Nim przez Mesjasza, ale w tym śpiewie jest również modlitwa o to by On otworzył to wszystko, co jest w nas  jeszcze zamknięte na Boga i na innych.

o. Marcin Drąg OFMConvTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij