Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Wielkie Antyfony Adwentowe: 20 grudnia

20.12.2020 . kg

Kraków | Klasztor i Bazylika Franciszkanów pw. św. Franciszka z Asyżu

W liturgii rozpoczęła się druga część Adwentu, która ma bezpośrednio przygotować do świętowania uroczystości Bożego Narodzenia. A my tymczasem przypominamy rozważania Bożego słowa, które na ten niezwykły czas przygotował o. Andrzej Prugar.

20 grudnia

W Psalmie 47 czytamy: „Bóg jest Królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie!” (Ps 47,8). Stwórcę należy czcić godnie – hymnem – czyli uroczystą pieśnią pochwalną. Skoro Bóg jest Królem ziemi, to znaczy, że ziemia jest jakby jedną z Jego komnat. Czy tak to widzimy? Świat to królewska komnata Boga dla nas, Jego dzieci? Jeśli nie widzimy właśnie tak, to dlaczego?

Zatrzasnęliśmy się przez grzech i bunt na tej ziemi i nie wiemy co dalej, jak wyjść z więzienia siebie, z więzienia mroku niewiedzy, cierpienia, z mroku śmierci. Zamiast hymnów chwały z człowieka wychodzi kakofonia jęków. Zgasło światło harmonii i łączności z Bogiem. Utraciliśmy wiarę w istnienie jeszcze piękniejszych komnat, które Bóg przygotował dla nas. Potrzebujemy klucza, który może na nowo otworzyć ludzi na Boga, na siebie i pokazać drogę wyjścia ku przestrzeniom, za którymi tęsknimy. Tak właśnie Bóg czyni, najpierw z człowiekiem jednym – z Abrahamem, potem z jednym narodem – Izraelem, a w końcu tak pragnie uczynić ze wszystkimi narodami i ludźmi.

Klucz i berło, symbol władzy ziemskiej jest również symbolem władzy Boga i Tego, którego posyła Jednorodzonego Syna swego, aby otworzył to, co niemożliwe do otworzenia przez nas i prowadził nas swoim berłem do życia w  świetle: "Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy" (Iz 22,22).

Jezusowi nie tylko „dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi” (Mt 28,18), czyli ma pełnię władzy, ale On sam jest Kluczem do otwarcia życia, śmierci i wieczności dla grzeszników. Taki Jezus – Król, objawia się w Apokalipsie i mówi: „Mam klucze śmierci i Otchłani” (Ap1,8) i „Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera” (Ap 3,7). Zmartwychwstały Chrystus jest jedynym pośrednikiem między ludźmi a Bogiem dla wszystkich. Na ziemi zaś, przez Kościół, rozstrzyga wszelkie zawiłości serca, przede wszystkim rozgrzesza mocą władzy Jezusa Chrystusa: „Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 18,18).  

Jak nie wołać ponownie: Veni! Przyjdź Kluczu i Berło Dawida! Otwórz i wyprowadź nas z więzienia siebie do komnat, w których króluje miłość, a Twoje Światło niech pochłonie nasze grzechy i złości, niech na nowo stanie się rozwiązaniem i odpowiedzią na każde nasze pytanie. Niech życie nasze stanie się hymnem chwały! 

o. Andrzej Prugar OFMConvTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij